Yarışma Projeleri

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Tarih: Nisan 2010
Mansiyon Ödülü (İ. Anıl Biçer, Sevinç Sözen)


Proje Müellifi


İbrahim Anıl Biçer (YTÜ)

Sevinç Sözen (YTÜ)

Proje Açıklama Raporu

Proje alanı, İstanbul''un önemli tarihi dokularından biri olan SÜLEYMANİYE ‘de ,en önemli mimarlarımızdan MİMAR SİNAN''ın türbesinin bulunduğu adada ve Sinan''ın en önemli yapıtlarından olan SÜLEYMANİYE CAMİSİ ‘nin eteğindedir.

Alanda tasarlanan , MİMAR SİNAN ARAŞTIRMA MERKEZİ ve MÜZESİ ile Türk mimarisini,özellikle de Mimar Sinan ‘ı tanıtmak, eserleri korumak, sergilemek, bu değerleri araştırmaya ve geliştirmeye teşvik etmek amaçlanmıştır.

Çevre verileri
Yapı adasının verdiği referanslar göz önünde bulundurularak, adayı bütünüyle ve çevresiyle ele alarak bir tasarıma gidilmiştir.

Topoğrafya
Yapı,doğal eğimin içinde,eğimin geometrisiyle oluşmuştur.Topoğrafyaya minimum müdahale sağlanmış; silüetle uyumlu, Süleymaniye Camisi''nin önünde mütevazı ve saygılı bir tasarım anlayışına gidilmiştir.

Ulaşım
Alana ,Beyazıt''tan geçen tramvay hattı ve taşıt yolu ile ve Eminönü''nden sahil yolundan ulaşabiliriz. Bölgenin sahip olduğu tarihi potansiyeller, alana pek çok yerli yabancı turist çekmektedir.Çevredeki üniversite ve okullar da genç potansiyeli arttırmaktadır.Bunlar bölgedeki yaya sirkülasyonunu da oldukça arttırmaktadır.Doku içerisindeki aktif yaya potansiyeli,alana her yönden ulaşılabilmeyi sağlamakta,bu durum yapı da her yönden algılanabilme ve ulaşılabilme isteğini doğurmuştur. Yapı ada içerisinde bütün sokaklarla ilişki kuracak biçimde tasarlanmıştır.

Ada içerisinde yeni tasarlanacak yapıda ,müze işlevine yer verilmiştir. Müzede Mimar Sinan''a ait çeşitli objeler,eserler, çalışma maketleri, bunlara ilişkin kaynaklar sergilenecektir. Salis Medreseleri, mevcut mimarisinin uygun olması ve eski işlevinin sürdürülmesi açısından; eğitim,araştırma ve çalışma işlevlerine hizmet etmek üzere kullanılmıştır. Üçgen ada yapısından dolayı ,göze çarpan köşe yapıları görülmektedir.Bir köşesinde Sinan''ın türbesinin bulunduğu adanın diğer iki köşesi de yönetim binası ve kütüphane olarak değerlendirilmiştir. Böylece adada her Mülazımlar medresesi atölyeler olarak kullanılmıştır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.