Yarışma Projeleri

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Tarih: Ağustos 2010
Birincilik Ödülü


Proje Müellifi:

Dr. Mimar Ervin GARİP(Ekip başı)-(İTÜ)

Yüksek Mimar Banu GARİP-(İTÜ)

Y. Şehir Plancısı Alev Özkan ALBAYRAK-(İTÜ)

Peyzaj Mimarı Kamer ÖZAYDIN-(BİLKENT ÜNİV.)

Yardımcılar:
Y. Mimar D. Başar EROL

Mimar Turan ALTINTAŞ

Mimar Didem SAĞLAM

Proje Açıklama Raporu

Genel Tasarım Kararları
Alanı bütünsel olarak ele aldığımız proje, birbirine bağlı meydanlardan ve alt meydanlardan oluşmaktadır. Önerilen tasarım, davetkar kurgusu ile çevredeki yaya akışlarını içine alır ve park içine dağıtır. Genel tasarım kararları, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda verilmiştir:

Kıyıyı şehre bağlamak ve kıyıda kesintisiz yaya sürekliliğini sağlayarak kıyıyı gündelik kent yaşantısına kazandırmak.

Alanın batısında seka park ile beraber gelen yeşil alan sürekliliğini devam ettirmek, alanın "yeşil alan dengesi"ni düzenleyerek güneydeki kıyı yeşiline bağlamak.

"Meydanlar" ve "alt meydanlar"dan oluşan, kesintisiz yürüme, koşu ve bisiklet yolları ile desteklenen, ""yeşil" içinde eritilmiş bir bütünsel kurgu oluşturmak.

Meydanları, günlük aktivitelerle destekleyerek su ile ilişkili, kamusal kullanımı zengin ve yoğun mekanlar oluşturmak. Fonksiyonel sürekliliği vurgulayarak oluşturulan kentsel aks ve koridorlarda her yaş için aktivite çeşitliliği ortaya koymak ve kentlinin gündelik yaşantısını zenginleştirmek.

İnsancıl ve çevreci ulaşım çözümleri ile yaya akışını kesmeyen, tam tersine destekleyen ve besleyen bir "entegre ulaşım şeması" ortaya koymak.

Alan içinde mevcut bulunan ve gabari ve fonksiyonları korunan yapıları, meydan ve alt meydanlarla genel kurgu içinde eritmek, onları genel yerleşim düzeninin parçası haline getirerek çevreye insancıl şekilde bağlamak.

Birbirine bağlı olarak zonlanan alanlarda yeşilin baskınlığını bozmadan fonksiyonel ve kullanımsal çeşitliği sağlamak.

Alan içinde yer alan sulak alanın bitki restorasyonunun yapılarak "sulak alan bahçesi" haline getirilmesi ve oluşturulan tampon bölgelerle korumaya alınması.

İzmit Kongre ve Kültür Meydanı
"Kent"in "su" ile buluştuğu noktada oluşturulan "ana meydan", önerilen "izmit uluslararası kongre ve kültür merkezi"nin eylem ve açık aktivite alanına ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu aktivite meydanı, kentlinin su ile buluştuğu bir buluşma ve günlük eylem meydanıdır. kongre ve kültür yapısı, meydan ile bütünleştirilerek meydanın yapının içine girmesi, yapının da meydana yarı kapalı alanlar sağlaması öngörülmüştür. meydan ve yapı, bu bağlamda bir bütün olarak ele alınmıştır. Kongre ve kültür yapısının üst kota yükselen meydanı, yarı açık bir kamusal kullanım alanıdır. Yapının zemin katında oluşturulan "aralık" yapıyı zemine bağlamakta, ölçeklendirmekte ve aralıktan "müze gemi" nin görünmesini sağlamaktadır.

Yapı, hem meydanın hem de izmit körfezi''nin imajını güçlendiren "parlak inci"si dir. Heykelimsi görünüşünün yanında yapı, insancıl, ölçekli ve çevresi ile bütündür. Yapının aynı zamanda deniz tarafından ve diğer kıyılardan da algılanabilmesi mümkündür. Bu sayede bulunduğu meydana da geceleri ve gündüzleri kimlik ve karakter kazandırmaktadır.

Spor Parkı
Mevcut "atletizm" ve "futbol" sahası korunarak proje kurgusunun bir parçası haline getirilmiş, bu sahaya ek olarak tasarlanan "örtü" ve tribün ile de genel tasarım diliyle bütünleştirilmiştir. Kentlilerin "doğa içinde spor keyfi" konsepti ile hem körfezi, hem de müsabakaları aynı anda izlemeleri amaçlanmıştır. spor parkı, genel yerleşim kurgusunun önemli bir parçasıdır. Bu park, araç yolu, ve noktasal otoparklarla desteklenerek koşu, basketbol, jimnastik, tenis, uzun yürüyüş gibi sporların yapılabileceği yoğun insan kullanımlı alanlardır.

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.