Yayın Tanıtımı

Gecekondu ve Kentsel Yenileme

Gecekondu ve Kentsel YenilemeYazar: Erdoğan Bayraktar
Yayın Evi: Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 288
Boyut: 16 x 24 cm
Tarih: Mayıs, 2006
ISBN: 9758144243
Erdoğan Bayraktar (İnş. Yük. Müh.), "gecekondu gerçeğini" ele aldığı bu kitapta; konut ve kentleşmeye dair sorunların bir bütün olarak ele alınıp, bütüncül politikalarla çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kitapta; konut ve kentselleşmeye genel bir bakışın ardından; dışlanmış mekanlar, eskimiş ve günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen konutlar, gecekondu/kaçak yapılaşma, nüfusun dengesiz dağılımı ve plansız kentleşme gibi sorunlar, çeşitli ülke örnekleriyle ele alınıyor.

Bayraktar, Türkiye''deki gecekondu gerçeğinin incelemesine ve bugüne dek uygulanan kentleşme ve konut politikaları ile sonuçlarına geniş yer verdiği kitabında gecekondu dönüşümü/kentsel yinelemenin gerekliliğini vurgulayarak, merkezi yönetimin politikaları doğrultusunda geliştirilen TOKİ uygulamalarının açılımını yapıyor.

"Gelişmiş ülkelerde büyük şehirlerin etrafında banliyöler oluşurken, geri kalmış veya kalkınmakta olan ülkelerde ise büyük şehirlerin etrafında gecekondu semtleri oluştu. Bu; gelişmiş ülkelerin refah toplumlarının şehir gürültüsü ve stresinden kaçarak, yeşili bol çevrelerde mekan tutma arzusu ile, gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal kesim insanlarının, daha iyi yaşamak için şehirlere akın etmesi sonucu, şehirlerin etraflarında, derme çatma evlerde ve sağlıksız çevrelerde ikamete mahkum olmasının ters benzeşimiydi."
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.