Yayın Tanıtımı

Self - Sufficient Housing

Self - Sufficient HousingSayfa Sayısı: 384
Boyut: 12 x 16 cm
Tarih: Haziran 2006
ISBN: 849654043x
Self - Sufficient Housing, günümüzde tüm tasarım ve inşası tamamlanmış yapılardaki farklılaşmayı gözler önüne seriyor. Kitap, değişen bilgi kullanımı metotlarını “sürdürülebilir” ve “kendi kendine yeten” konut tasarımı üzerinde tartışıyor:

Bilgi ve iletişim eksenli internet, içinde hiyerarşi barındırmayan, yatay düzlemli yeni bir yapılanma sunarak, eskinin tüm bürokratik kontrollerini yıkmaktadır. Yeni bilişim mekanizmaları, problem çözmeye getirdiği yeni yaklaşımlar ile geleneksel formların belli bir zümre ve belli disiplinler içinde homojen ve hiyerarşik bir yönetim bağlamında gelişmiş metotlarının aksine disiplinler arası, heterojen, esnek, geçici uygulamalar öneriyor. Bu yeni süreç zamana bağlı, iç ilişkileri kuvvetli, farklı bir çok bileşen içeren, disiplinlerin birbirine eklemlenerek büyüdüğü bir üst düzenlemeyi gerekli kılar.

20. yy başlarındaki “toplu konutlar” yaşama mekanizmaları olarak tanımlanmıştı. Bu tanım “Makine Çağı”nı karakterize eden yaşama mekanlarının yeni yapım yöntemlerini anlatmanın bir yoluyken bugün, aradan geçen bir asır ardından, “sürdürülebilir” ya da “kendi kendine yeten” toplu konut inşaasının verdiği mücadele ile karşı karşıyayız. Şimdi bir yaşayan organizma olarak tasarlanan yapılar, çevresi ile etkileşimi ve kaynak alışverişinde kendine yeterliliği ile önem kazanıyor.

Yeni bilgi kullanımı daha az “kendi sonunu hazırlayan” ve daha çok “kendi kendine yeten” yapılar üretimini tetiklemektedir.

Kitap, Advanced Architecture Enstitüsü’nün düzenlediği 1. Advanced Architecture Yarışması’na katılımların bir ayraya getirilmesiyle oluşuyor.
Konuyla İlgili Linkler
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.