Yayın Tanıtımı

Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı

Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayışıEditör: Bekir Ali Demirel
Yayın Evi: Mekansal gelişim Derneği Yayınları
Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tarih: Temmuz 2006
ISBN: 9944548804
Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “kıyı” üzerine kanuni düzenlemeleri sürdürülebilirlik ve hukukilik açısından değerlendiriyor. Kitap, kıyılarda halka açık yerler yerine yapılaşmayı ve dolgu alanlarını özendiren yeni yasa tasarısının yaratacağı sorunları irdeliyor ve çözüm önerileri sunuyor, sürdürülebilir bir kıyı yönetimi için yaşam alanı ve insan faaliyetleri için değerlendirmeler ve öneriler getiriyor. Kıyı, sahil şeridi, dolgu ve su alanından yararlanmada doğal ve kültürel varlıkların sürdürülebilirliği hukuk, kalite, yönetim, gelişme üzerinden değerlendirilirken mekan algılamaları ve mekansal açılımlara da yer veriliyor.

Kitap, Haziran 2006’da gerçekleşen “Başkent Mekan Günü” Panel ve Arama Konferansı panelistlerinin bildirilerinden oluşmaktadır. Kitapta “3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Taslağında Öngörülen Yenilikler” başlığı ile Dr. Hasan Hami Yıldırım, “Kıyı Yasasındaki Değişiklikler, Kıyıların Yağmalanmasına Yol Açacak” başlığı ile Prof. Dr. Cevat Geray, “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye’nin Kıyı Politikası” başlığı ile Prof. Dr. Kemal Görmez, “Kıyı Alanlarında Koruma ve Kullanma Amaçlı Yasal Düzenlemelerin ve Yeni Yasa Taslağının Değerlendirilmesi” başlığı ile Uz. Belma Babacan, “Hukukilik, Meşruiyet; Sürdürülebilirlik ve Kanu Yararı Üzerine Düşünceler” başlığı ile Doç. Dr. Emre Madran, “Türkiye’de Kıyı Yönetimi ve Öneriler” başlığı ile Doç. Dr. Emin Barış, “Deniz Sektörü Açısından Kıyı Alanlarının Kullanımı” başlığı ile Uz. Faruk Okuyucu, “Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı” başlığı ile Bekir Ali Demirel’in konuya ilişkin analiz, öneri ve saptamaları yer alıyor.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.