Yayın Tanıtımı

Avrupa Tarihinde Kentler

Avrupa Tarihinde KentlerYazar: Leonardo Benevolo
Çeviren: Nur Nirven
Yayın Evi: Literatür Yayıncılık
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 251
Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tarih: Mart 2006
ISBN: 9750402359

Yazar Leonardo Benevolo, dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde mimarlık tarihi profesörü olarak bulunmuş uluslararası bir isim. Kentlerin hangi aşamalardan geçerek günümüze ulaştığını ve yapılanmasındaki farklılıkların nedenlerini anlatan bu kitabında, günümüzde insan yaşamına egemen ve her alandaki yozlaşmanın sonucu olan post-modernleşmenin mimari boyutuna ışık tutuyor.

Avrupa kentlerinin Ortaçağın ilk günlerinden günümüze kadar uzanan tarihini anlatmakla kalmıyor aynı zamanda kent hayatı ile düşünce ve kültür tarihi arasındaki ilişkiyi de inceliyor.

Roma ve Bizans İmpartorlukları''nın çöküşünden sonra kuzeyden gelen barbar ve doğudan gelen Müslüman istilaları ardından kent kültürünün nasıl ayakta kalabildiğini tartışarak başlıyor. Daha sonra on bir ve on dördüncü yüzyıllar arasında kentleşmenin yayılmasının, kentlerde özgürlüklerin artmasını, Flander''de ve İtalya''da bağımsız kent uygarlıklarının gelişmesini değerlendirerek devam ediyor. Kitap, sanayileşme ve modern ulaşım araçlarının, özellikle de otomobilin müthiş etkisinin ele alındığı bölümlerle sona eriyor.

Savunma ve ticari amaçlarla kurulan kent surları, ardından surların dışına taşan yerleşim birimleri, Rönesans''ın mimari eserler üzerindeki etkisi ve Sanayi Devrimi''yle birlikte gelen çarpık kent ortamları... Antik kentlerin gelişiminden yola çıkan Leonardo Benevolo, İslam ve koloni kentlerini de unutmaksızın, Avrupa kentlerinin tarihsel değişimini incelediği bu eserde kent yaşamı ile düşünce ve kültür tarihi arasındaki ilişkilere ışık tutuyor.

Avrupa Tarihinde Kentler; haritalar, çizimler ve planlarla desteklenmiş, her kesimden okurun ilgisini çekecek eşsiz bir başvuru kaynağı.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.