Yayın Tanıtımı

Osmanlı İmparatorluğu''nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi 16. ve 18. yy.

Osmanlı İmparatorluğu''nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi 16. ve 18. yy.Yazar: Emre Madran
Yayın Evi: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Tarih: 2004
Yer: Ankara

"Değişik nitelikteki toplumlar gerek kendilerinden önceki gerekse kendi dönemlerinde ürettikleri ve bir bölümü çağdaş bir deyim olan kültür varlığı tanımına giren taşınır ve taşınmazlara karşı olumlu ya da olumsuz değişik tavırlar takınmış, değerlendirmiş, tahrip etmiş, kullanmış, yok etmiş, saygı duymuş, benimsemiş, kısaca birçok değişik davranış sergilemiştir. Tahrip ve yok olmaya yol açan birçok doğal ya da insan kökenli etkene karşın, sayılamayacak kadar çok taşınır ve taşınmazın günümüze kadar gelmesi, korumaya yönelik çaba ve uygulamaların bilinçli ya da bilinçsiz de olsa yadsınamayacak ölçüde olduğunu göstermektedir.

Bu araştırma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Lisansüstü Programında tamamlanan doktora çalışması esas alınarak hazırlanmış, ancak yayına hazırlarken birçok yeni bilgiyle beslenmiş ve genişletilmiştir. Osmanlı''dan Cumhuriyet''e onarım alanının örgütlenmesinin ele alınmasının planlandığı bir dizinin kronolojik olarak ilk bölümünü oluşturan bu kitap Osmanlı İmparatorluğunun klasik çağında kültür varlıklarına karşı dönemin yönetici ve toplumunun tavırları ile onarım alanı olarak tanımlanan etkinliklerin örgütsel, yasal ve parasal düzenlemelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bir diğer deyişle, yapılan onarımların bilimsel irdelenmesi ve günümüzün yaklaşımlarıyla karşılaştırılması ele alınmamıştır.

Günlük yaşamımızda önemli yerleri olan birçok anıtsal nitelikli yapının, günümüze değin nitelik ve değerlerini büyük ölçüde koruyarak gelmesi, Osmanlı Devlet düzeninin, ona bağlı kurumların ve bu kurumların oluşturduğu süreçlerin ne kadar sağlam esaslara oturtulduğunun bir göstergesidir. Bu esaslardan günümüz koruma platformunun geliştirilmesi yönünde örnek alıncak bir çok husus bulunmaktadır."
Emre Madran

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.