Yayın Tanıtımı

Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar

Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve MimarEditör: Uğur Tanyeli, Atilla Yücel
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 419
Boyut: 23 x 27,5 cm
Tarih: Nisan 2007
Yer: İstanbul
ISBN: 9789944551830
Grafik Tasarım: Emre Çıkınoğlu, BEK
"Turgut Cansever, Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nin en özgün ve muhalif duruşlarından birinin sahibi. O hem 1940’lardan başlayarak aktif bir mimarlık yaşamı sürdürdü, hem de fiziksel çevrenin biçimlenmesi konusunda düşünceler üretti, en önemlisi, mimarlığı eksen alan bir kültürel eleştiri kariyeri inşa etti. Kent ölçeğinden tek yapıya uzanan bir çerçevede inşa edilmiş alanı Türkiye’nin kültürel değişim gerçekleri bağlamında okumaya çalıştı. Onun ülkenin modernleşme ve kentleşme süreçlerinden Batılılaşma’ya, kitlesel konut gereksinmesine ve teknolojiye dek üzerinde durmadığı hemen hiçbir tartışma başlığı yok. Dönüşüm ve mimarlığı, Türk toplumunun kültürel yapıtaşlarından olan İslami inanç ve düşünce kaynaklarıyla yeniden kavramaya çalışmasıysa yaşamsal önem taşıyor. Onun yaklaşımı, güncel Türkiye’nin; mimarlığı ve en genelde tüm kültürel yaratımı düşünmeye, radikal ve travmatik bir “unutuş” yerine, sakin, dingin ve soğukkanlı bir “hatırlama” üzerinden başlamasını öneriyor. "

Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti Galeri’de eş zamanlı gerçekleştirilen “Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar” ikiz sergisinin çalışmaları sırasında özellikle Turgut Cansever’le yapılan söyleşilerin derlenmesiyle ortaya çıkan kitap Türkiye mimarlığının en eksik kalan noktalarından biyografik çalışmalara iyi bir örnek. Türkiye mimarlığına dair önemli bir arşiv niteliği taşıyan kitap farklı yönleriyle Turgut Cansever’i bizlere tanıtırken Türkiye’nin 1940’lardan beri yaşadığı değişim ve dönüşümlere de bir pencere açıyor.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.