Yayın Tanıtımı

Hybrid Spaces

Hybrid SpacesYayına Hazırlayan: Güven Arif Sargın
Yayın Evi: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Dil: İngilizce
Boyut: 22 cm x 22 cm
Tarih: 2004
Yer: Ankara
ISBN: 975-429-223-X
Hybrid Spaces (Melez Mekânlar), bağlamsal sıçramalar aracılığıyla, kentsel ölçekli tasarım süreçlerini deneyleyen ve hem yerel yönetimlerin hem de üniversitenin kurumsal desteğiyle etkinlik kazanan akademik bir çalışmanın son ürünlerini içeriyor. Bu anlamda kitap, fiziksel ve sosyal bağlamın yer değiştirmesi ve/veya yeniden kurulmasını örgütleyen ve sözcük/tema/kavramsal göndermeler aracılığıyla, mimarlık düşün ve tasarım ortamlarını başkalaşmış, alışık olunmayan ortamlara taşıyan deneysel bir çalışma. Güven Arif Sargın, Ayşen Savaş ve Kerem Yazgan''ın yürütücülüğünü üstlendiği ve farklı kavramlar ve koşullar altında, mimari tasarımın "güncel" olmayanla tanımlandığı bir stüdyo sürecinin, basılı çizili bütün ürünleri, gerçekte, Hybrid Spaces''in kendisini oluşturuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans seviyesinde düzenli olarak sürdürülen bu tasarım stüdyosunun (Arch 505 Advanced Architectural Design Studio), 2002-2003 ders yılı kapsamındaki teması "Melez" ve "Melez Mekânlar", bağlamsal sıçramasına yardımcı olan alt-mekân ise, Politik bir döngüyle "aradakalmışlığı" son 10 yıldır yaşayan Arnavutluk. Pogradeç kenti özelinde sürdürülen ve 10 günlük bir araştırma gezisini de içeren sürecin sonunda, sorun alanlarının betimlenmesi, kente ilişkin programların metne dönüştürülmesi ve tasarım üzerinden olası mekânsal zenginliklerin aktarımı, stüdyoya katılan hem lisans öğrencilerinin, hem de stüdyo eleştirmenlerinin ortak çalışmasıyla elde edilmiş. Mekânsal önerileri ve eleştirmenlerce kaleme alınmış metinleri içeren Hybrid Spaces''in derleyeni Güven Arif Sargın, görsel derleyen ve grafik tasarımcısı ise Fatih C. Öz.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.