Yayın Tanıtımı

Mimarlık: Bir Entelektüel Enerji Alanı

Mimarlık: Bir Entelektüel Enerji AlanıYazar: Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli
Yayın Evi: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 311
Boyut: 16 cm x 20 cm
Tarih: 2004
Yer: İstanbul
ISBN: 975-859947-X

Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli''nin bu kitabında önsözü Şevki Vanlı yazdı:
"Kitaplığımızda bir yeni...
İnsanoğlunun en değerli ürünü düşünce olmalı...

Türk mimarlığı kitaplığına kendi dili ve kafasından, intelijensiasından bir yenisi daha katılıyor...

Düşünsel ortamına bir taş daha konuyor...

Yürekli''lerin daha önce yayınlanmış kısa yazılarının, dergilerdeki binlerce başkalarından ayrılarak, bir araya getirilmesi, belki ilk yayınlarından daha önemli. Mimarların, çeşitli konuları sorgulamaları, ürettikleri düşünceler ve gösterdikleri tepkilerin oluşturduğu yaklaşım bir söylem sayılmalıdır. Dergilerimizdeki yazılar, bir düşünsel ortaklığa ait olmadıkları için, çok kez bir yazı anlam kazanacağı bir ortam bulamıyor, pek anlaşılamıyor ve hakettiği ilgiyi göremiyor, etkiyi de yapamıyor... Bu birlikte yayında her yazı bir diğerini aydınlatıyor, bu mozaikten bir yaklaşım bütünü doğuyor...

Yürekli''ler, yerel ve uluslararası yaşanmakta olan, bazen de evrensel konuları seçiyorlar... İlgi açısından da kapsamlı bir mozaik ortaya çıkıyor. Yaşadıklarımız, düşünsel ortama taşınıyor, soyut görünen düşüncelere örnek oluyor. Bunu mimarlığımıza önemli katkı sayarım.

Mimarlığı konu eden yayınlarımızın sayısal olarak hiç de az olmadığı kanısındayım. Yalnız, dergi, gerekse kitap denemelerinin ortak niteliği, çoğunlukla tespit çalışması olmalarıdır. Sanıyorum 1950''lere doğru, akademik yeterlik çalışmalarıyla başlayan, Anadolu''dan seçilmiş bir yörenin evlerinin birkaç fotoğrafı, rölövesi ve eklenmiş kısa açıklamalarla yapılan ve genelde bu tür kolaylaştırılmış çalışmaların alışkanlıkları olmalı... Bilimsel olma istekli yayınların da aşırı başvuru alıntılarıyla dolu olmaları, müelliflerin düşünce üretmelerini engelleyecek ölçüde olabiliyor.

Ayrıca, ülkemizdeki eksikliği nedeniyle bolca yayınlanan, anılardan şık kitaplara kadar olan çeşitlilik içinde, öz mimarlık konularının ihmal edildiğini düşünürüm...

"Mimarlık: Bir entellektüel enerji alanı" adı altında müellifler, eğitim ve genelde, mimarlığın öz konuları üzerine düşüncelerini açıklıyorlar. Ortamımızda sık rastlanmayan, bu çağdaş davranışın güçlenmesine katkıda bulunuyorlar... Şehirlere de sahip çıkmaları, çevreye bütünüyle yaklaşmaları, düşüncelere büyük ve kapsamlı boyut kazandırmaktadır...

Yürekli''ler alışılmış şikayetlerimizi yinelemek değil, eleştirel yaklaşımla nedenleri saptamayı ve yanıt üretmeyi deniyorlar... Bu girişimlerde eğer okuyucudan farklı değerlendirmelere ulaşıyorlar ise, bu, düşüncenin var olma nedenidir, kuşkusuz. Ben, onların özgün düşüncelerinden çok yararlandım. Bu yayının tanıştırdığı yaklaşım ve yorumlardan her okuyucunun birşeyler kazanacağına inanıyorum.

Yürekli''lerin yaklaşımı, kendilerini bir seyirci gibi gören, duyguyu dışlayan ve olaylara kendilerinin koyduğu kurallarla uzaktan bakan tarihçilerden çok farklı... Eylemlerden sorumlu, ortamı coşku ve üzüntüsüyle yaşayan insanlar olarak...

Her bilge kişi ve sanatçının en büyük isteğinin / dürtüsünün, yaşamındaki, doğruluğuna, güzelliğine inandığı bilgi, düşünce ve yorum, her şeyini paylaşmadan mutlu olamayacağını biliyorum. Bir balerin neden danseder, bir aktör neden her gece sahnededir, bir şair son şiirinin coşkusuyla neden yerinden fırlar?.. Paylaşmak... Duygusunu, coşkusunu, ürettiği bir düşünceyi, keşfettiği bir formu, bir söylemi paylaşmak için!.. Oluşan ortamda yeniliklerle buluşmak için!..

Paylaşmak, bir kurumun koruyuculuğuna sığınmadan, topluma ve ortama kapıları açık, çağdaş, özgür insanların artması, gelişmenin en gerçek habercisi olmalı... Mimar, her sanatçı gibi bilgisini, hele düşüncesini, özellikle düşlerini, duygularını yazıyla, tasarımlarıyla anlatmak, açıklamak ister... Bu, paylaşacak şeyi olan için doyumsuz bir süreçtir... Bu sürecin gizemini keşfetmek, düşlemek, her köşesinde yeni ve nice coşkular yaşamak... Anadolu''da bazı kişilere, "kapıları herkese açık insanlar" denirdi.

Yürekli''ler kapılarını bana da açtılar...

Önsöz için akademik çevreleri ve İstanbul dışında beni hatırlamalarından onur duydum...

Ülkemizde, yaşamın özündeki ezberciliğin, sanatta görsel yaklaşıma neden olduğunu düşünürüm. Neo-klasik, millî mimarî ve geleneksel yapılaşma yinelenen ezberlenmiş görsel öğelerle sürdürülmüştür. Toplumumuzun, kurallara veya güvenilen çevrelere olan bağlılığı, düşünme yeteneğini esir almış gibidir. Gelenekçiler geçmiş başarılardan, çağdaşlar yenilikçilerden görsel yararlanmalarla işini yürütmeye çalışmaktadır. Tüm yayınlarımız düşünce değil, proje üretmeye dönüktür...

Bu uydu yaşam herhangi bir kimlik arayışına yol vermeyeceği gibi, onurlu bir mimarlık ortamı da oluşturmayacaktır.

Hülya ve Ferhan Yürekli''nin satırları arasında hiç eksik olmayan kendine güven ve özgür düşünce, yazılarının kimliği ve saygınlığıdır...

Kutlarım...

Şevki Vanlı"

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.