Yayın Tanıtımı

New Geographies 1: After Zero

New Geographies 1: After ZeroYazar: Stephen Ramos, Neyran Turan
Dil: İngilizce
Sayfa Sayısı: 160
Boyut: 25,1 x 20,1 x 1 cm
ISBN: 978-1934510209
Sıfır noktasının konumu, tasarım disiplinlerine meydan okur. "Sıfır kaynak", "gelişmemiş şehirler" ve "sıfır karbon" gibi gelişmelerin hepsi, tasarımcıları, stratejik ilişkiler ve tasarım müdahalelerinin etkisi hakkındaki soruların önemini kavramaları için zorlar. Sıfır noktası, naif bir masumiyeti ifade etmekte olup, refaha karşıt kriz ya da ideale karşıt içerik gibi çelişkili kavramları da içermektedir. Ayrıca şüphe, öz eleştiri için zemin yaratarak, mimarlık ve şehirciliğin yenilenmesi sağlanır. Projelere göre, bütün "yeni" şehirler, onlar daha hayal edilmeden önce kurulmuş ve herhangi bir durum için kalıplar tekrarlanmıştır. Bu projelerin, tasarım disiplinlerine yönelik ne gibi tavsiyeleri var? Estetiğin ya da tüm olumsuzlukların indirgenmesinden ziyade, bu durum üzerine yansıyan olumlu eleştirel yolları neler? Bu projelerin büyüklüğüne ve hırslarına dikkat çekmekten öte, onları çağdaş mimari ve şehircilik ile daha semptomatik görmek önemlidir. Sıfır noktasının doğasında olan zorluklarla birlikte, belki de SIFIR''dan sonraki durumun provakasyonları daha anlaşılabilir olur. "AFTER ZERO" fikrinin en can alıcı noktası, gelecek sıfır noktalarının hatalarını bulma ihtiyacı değil, bundan sonraki sıfır serilerinin serbestliğini sağlamaktır. Eğer, sıfır durumu, mimarlık ve şehircilik için sosyal ilişki, içerik ve formun eleştirilerini sunarsa, belki bunla başa çıkmanın tek yolu, Albert Pope''nun bu kitapta yazdığı üzere "yargı askıdayken mantıken açığa vuran şehircilik trendi semptomları gibi çok daha basit krizleri tekrar tanımlamak". Eğer biz sıfır noktası gibi bugünkü kriz zamanını dikkate alırsak, Meltdown''dan sonra, sosyal, politik ve resmi önem taşıyan tasarımı nasıl düşünebiliriz? Harita yapma ya da sembolik şekilcilik çağından sonra, bu kitap "AFTER crises" (krizden sonra), "AFTER mapping" (haritalamadan sonra) ve "AFTER signature" (imzadan sonra) mimarisi olasılıklarını araştırmayı amaçlar. Hikayelere, temiz ahlaka ya da gerçeklerden kaçmaya itimad etmeksizin, AFTER ZERO, alternatif gelecekleri hayal etmek ve şehir için projeleri yeniden canlandırmak üzere bir fırsattır.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.