Yayın Tanıtımı

Türkiye''de Mimarlık 2009

Türkiye''de Mimarlık 2009Editör: Bülend Tuna
Yayın Evi: Mimarlar Odası
Sayfa Sayısı: 169
Tarih: Temmuz 2009
Yer: Ankara
Türkiye''de Mimarlık 2009, ülkemizdeki mimarlık ortamını tüm yönleriyle kısaca tanıtan ve ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek kaynakları içeren bir el kitabı niteliği taşıyor.

"Anadolu''da Mimarlık Ortamı ve Üretimi"ni ilk çağlardan günümüze örnekleriyle özetleyerek başlayan kitap, izleyen bölümde "Mimarlık Eğitimi"ni hem ulusal hem de uluslararası boyuttaki gelişmeleriyle, ilgili mevzuat, etkinlik, kurum ve üniversitelere ilişkin bilgileriyle ele alıyor. "Mimarlık Örgütlenmesi" bölümünde Mimarlar Odası''nın yapısı, işleyişi, çalışma alanları ve etkinlikleri anlatılırken, bunlardan "Türkiye Mimarlık Politikası"nın oluşturulma süreci ve metni ayrı bir bölümde daha kapsamlı olarak sunuluyor. "Mimarlar Odası Üye Profili"nde mimarların cinsiyet, uyruk, yaş, mezun oldukları okul vb. özellikleri; "Mimari Proje ve Yapı Profili"nde ise Mimarlar Odası mesleki denetim kayıtları ve TUİK kaynaklı sayısal verilerle mimarlık faaliyetinin güncel durumu ortaya konuyor. "Mimarlıkla İlişkili İdari Yapılanma ve Kurumlar", "Mimarlık Mesleği, Mekân ve Yapı Mevzuatı" ve "Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması" bölümleri; ülkemizde mimarlığa ilişkin mevzuatın yanı sıra kamusal, yerel, özel mesleki kurum ve kuruluşlara da ilgili oldukları alanlar ve görevleri ile olabildiğince kapsamlı bir şekilde değinerek ayrıntılı bilgilerine ulaşılabilecek kaynaklarını sunuyor. "Mimarlık Yayıncılığı" bölümünde ise süreli ve süresiz yayın etkinlikleri tarihçesi ve ürünleri ile özetleniyor. Kitabın sonunda ek olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı''nca her yılın başında o yıl için tebliğ edilen "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri" yer alıyor.

Pek çok değerli mimarın ortak ve gönüllü katkısıyla oluşturulan bu rehber kitabın, her yıl güncellenerek İngilizce-Türkçe ayrı dillerde yayımlanması ve Türk mimarlığının yalnızca ulusal değil uluslararası olarak da tanıtılmasını amaçlıyor.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.