Yayın Tanıtımı

Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar

Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar

Özgün yaklaşımı, duruşu, sentezleri ve önerileri ile bu eserin, önemli bir milat oluşturacağına olan inancımız doğrultusunda, tek tek mimarların değil de Türkiye Mimarlığının hizmetinde olan bir Odanın görevini yerine getirmeye çalıştık.

Bu amaçla Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ziya Tanalı, ve Zeynep Onur''un bu eserinin, basılması, yayılması, tanıtılması ve ortamı tartışmaya sürüklemesinin, sorumluluğunu ve görevini üstlendi.

Dünayada eşi olmayan böyle bir çalışmayı, büyük özveri ile üreten Ziya Tanalı ve Zeynep Onur a Türkiye Mimarlarını temsilen, mimarlar odası Ankara şubesi olarak teşekkür ediyoruz.

Özgün bilgi üretmek, yaymak ve tartışmak, ortamın gündemini bu alana çekmek, yukarıda bahsi geçen, dezenformasyon ve akültürasyon durumumuza karşı tek silahımız.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.