Yayın Tanıtımı

Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç

Her Dem Yeşil Yapraklı Bir AğaçYayına Hazırlayan: Neriman Şahin Güçhan
Dil: Türkçe
Tarih: 2003
Yer: Ankara

Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü''nün kurucusu olan Prof. Dr. Cevat Erder, günümüzde gerek ulusal, gerekse uluslararası ölçekte, korumadan, özellikle de koruma eğitiminden söz edildiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir.
Cevat Erder gibi koruma konusuna tüm yaşamını vermiş bir insan için yapılan armağan kitabı çağrısı, sadece koruma disiplininden değil, günümüzde farklı ölçekte obje ve kavramların korumaya konu olması nedeniyle, diğer disiplinlerden de ilgi görmüştür.

Farklı disiplinlerden gelen yazılarla oluşan bu çeşitlilik, kitapta koruma ile ilgili dört tematik başlıkta derlenerek sunulmuştur: Koruma alanının örgütlenmesi, eğitim ve araştırma boyutu, koruma projeleri ve koruma uygulamaları. Bu başlıkların yanında "Ek" olarak tanımlanan beşinci bölüm, 1965 yılında ODTÜ''de kurulacak olan "Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü" için Cevat Erder ve Abdullah Kuran tarafından hazırlanarak ODTÜ Rektörlüğüne sunulan, bugünden geriye bakıldığında Tarihi Bir Belge''ye dönüşmüş olan bölümün kuruluş gerekçesi, programı ve birimlerini tanımlayan raporu içerir. Yazılarla oluşan bu çeşitlilik; koruma kavramlarındaki değişim ve gelişmeleri her zaman yakından izleyen, yönlendiren ve çevresindekilere sabırla aktaran bir kişi olarak Cevat Erder''in mesleki misyonuyla örtüşen bir yayının hazırlanmasını sağlamıştır.

Bu armağan kitabı, ODTÜ Restorasyon Programı''na onurlu ve saygın bir kurumsal kimlik kazandıran; varlığı, bilimsel bakışı, disiplin anlayışı ve destekleyici tavrı ile her zaman çevresindekiler için bir ayrıcalık yaratan Cevat Erder''in koruma alanındaki kalıcı katkılarına karşılık, ancak saygıyla sunulan küçük bir teşekkür olabilir.
Neriman Şahin Güçhan - Eylül, 2003

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.