Yayın Tanıtımı

Gelenek, İşlev ve Moda Arasında Günümüz Konut Kültürü

Gelenek, İşlev ve Moda Arasında Günümüz Konut KültürüYayına Hazırlayan: N. Müge Cengizkan
Yayın Evi: Mimarlar Odası Yayınları
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 52
Tarih: 2005
Yer: Ankara
ISBN: 975-395-826-9

Kitap, 13 Nisan 2004 tarihinde iki kurumun ortaklaşa düzenlediği "Gelenek, İşlev ve Moda Arasında Günümüz Konut Kültürü" / "Wohnkultur Heute Zwischen Tradition, Funktion und Mode" adlı seminerin bildirilerini içeriyor.

Açılış sunuşunda mimarlık tarihçisi Olaf Bartels, “ikamet etme”nin imlediği “barınma kültürü” (Wohnkultur) ya da yaşam biçiminin varoluşun başlangıcından beri birbiriyle ilişkili olduğunu vurguladıktan sonra, Avrupa ve Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’na kadar ve hemen sonrasında gelişen ve daima “yeni”nin peşinde koşan modern konut mimarisine, kültür açısından değiniyor.

Ali Cengizkan, seminerin tematik alanını kuran kavramların karmaşıklığına dikkat çekerek, “gelenek”, “moda” ve hatta “işlev” sözcüklerinin, onca katı, sabit ve tanıdık gözüken mimarlık alanındaki seyahatlerinin bulanık rotasına değiniyor; onlar üzerine anlaşmanın zorlu ama kaçınılmaz görevine çağırıyor. İhsan Bilgin sunuşunun başında, “wohnkultur”, “moda”, kavramları üzerinde durarak “Modern bir konut kültüründen bahsedilebilir mi?” sorusunu soruyor ve bahsedilemeyeceğini söylüyor.

Abdi Güzer sunuşunda, “yirminci yüzyılın ikinci yarısında teknoloji aracılığıyla seri üretimin sınırlılıklarının aşılması[nın], yeni bir tüketim antropolojisinin oluşmasıyla sonuçlan[dığını]” anımsatarak, “pek çok araştırmacı tarafından Fordizmin dağılması olarak isimlendirilen bu yeni yapılanma[nın], ürünlerin ömrünün moda ve tüketici dayanıklılığı aracılığıyla, tasarımı tüketimin merkezine taşı[dığını]” söylüyor.

Seminerin son sunuşunda Nihal Bursa, gelenek dendiğinde “Türk Evi” kavramı ve çalışmalarıyla akla gelen Sedat Hakkı Eldem’in düşünce ve projelerine yeniden bakmamızı öneriyor. Konuşmalar üzerine tartışmalarla sona eren seminer, günümüzde Türkiye’deki konut üretiminin “gelenek”, “moda” ve işlev” temalı ana izleklerine oldukça farklı açılardan bakan duruşlarla Almanya’daki durumu biraraya getiren, oldukça kapsamlı ancak genel bir çerçevenin çizilmesini, başarıyla gerçekleştiriyor.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.