Gündem

Altyapı İnisiyatifleri

Tarih: Temmuz 2008 Derleyen: Burcu Öztaşkın, Arkiparc.com.tr
Ana Sayfa


Kaynak: Wikipedia

Prof.Dr. Ruşen Keleş''in Kentbilim Terimleri Sözlüğü''nde "Bir kentin işlevlerini görebilmesi, büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan temel işgörüsü ve kolaylıklarla gereçler" olarak tanımlanan çöp ve atıkların imhası, yol, su, kanalizasyon, elektrik, gaz gibi tesislerin tümünü kapsayan altyapı alanlarının sorumluluğunun büyük bir bölümü bugüne dek merkezi ve yerel yönetimlere, yani kamuya aitti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Mayıs 2008 tarihinde kamuoyunun görüşüne açtığı taslak halindeki “Altyapı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”, altyapı yatırımlarından portföy işletmeciliği yapılması ve sermaye piyasası araçları ihracını sağlayacak bir düzenleme olma niteliği taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri''nde fon sağlayıcılar, güvenli, uzun vadeli para akışı sağlayan, enflasyondan etkilenmeyen ve portföy kararsızlığı riski taşımayan altyapı yatırımlarını yeni bir servet kapısı olarak görüyor. Fonlar, çeşitlenmeye oldukça eğilimli. Bu çeşitlilik, ücretli yollar, park yerleri, elektrik santralleri, su arıtma tesisleri, havaalanlarının yanısıra, hastaneler, okullar, toplu konutlar gibi sosyal ve ekonomik altyapılarda da görülebiliyor.

Özelleştirme sürecinin, akıllı büyüme inisiyatifleri ile karara bağlanması gerekiyor. Daha sağduyulu toprak kullanımının çalışması için fonlar, bütünleştirilmiş ve çeşitlilik gösteren ulaştırma projelerine tahsis edilmeli. Aksi durumda, özelleştirme sadece daha çok araba için daha çok yol yapmakla sınırlandırılmış olacak. Hükümetin mevcut kaynaklarını, konut edindirme ve toprak kullanımı ile ortak çözüm sağlayacak, bölgesel fakat kapsamlı ve çok modelli planlamalara aktararak bu boşlukları doldurmaya yönelik akıllı adımlar atması gerekiyor.

Avrupa’da hükümetlerin, nelerin başarılı bir şekilde özelleştirilebileceğine dair beklentileri var. Altyapı gereklerini finanse etmede kamu-özel sektör işbirlikleri ile gerçekleştirilen uygulamalara sınırlamalar getirilebilir. Demiryolları, su yolları ve kent ulaşım hatları, özel ortak bulma hususunda havaalanları, otoyollar, hastaneler, okullar ve limanlardan daha az başarıya sahip.

Kamuya ek bir mali yük getirmeden altyapı yatırımlarının finansmanını kolaylaştıracak Altyapı Yatırım Ortaklıkları''nın sermaye piyasalarındaki araç çeşitliliğini ve piyasa derinliğini de geliştireceği söyleniyor. SPK''nın hazırladığı söz konusu taslakta, başta belediyeler olmak üzere kamu sektörünün altyapı yatırımlarının sermaye piyasaları yoluyla finansmanında, yatırım ortaklığı şeklinde faaliyet gösterecek yeni bir şirket modeli öngörülüyor.


Altyapı İnisiyatifleri
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Altyapı İnisiyatifleri
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.