Haberler

Mimarlar Haklarını Arıyor

Tarih: 21 Haziran 2007 Derleyen: Şebnem Şoher

Proje yönetimi İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi tarafından yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı, Projeler Müdürlüğü tarafından 15.12.2006 tarihinde ilan edilen Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması, bir çok tartışmaya yol açtı. Bu tartışmalardan en önemlisi, halen sonuçsuz durumda olan ve bundan sonra düzenlenecek proje yarışmaları da etkileyecek olan yeni vergi uygulamasıydı.

Bugüne kadar, ödüllerden herhangi bir şekilde kesinti yapılmamasına karşın, ilk kez bu yarışmada kazananlar ilginç bir vergi uygulamasına tabi tutuldular.
Kazanan projelerin müellifleri, bu konuda haklarını arama amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdular. Ancak sonuçları 12 Mart tarihinde açıklanan yarışma ile ilgili henüz yeni bir gelişme olmadı. Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması’nda 4. Satınalma alan projenin müelliflerinden Hüseyin Kahvecioğlu’nun konuyla ilgili olarak, proje yarışmalarında ödenen ödül bedellerinin, Gelir Vergisi kanununun 29. maddesinin 1. Bendine* göre gelir vergisinden muaf olduğunun bilindiğini ve arasında bakanlıklar ve pek çok belediyenin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu bir çok kurumun bugüne dek düzenledikleri yarışmalarda bu durumu önceden şartnamelerinde belirtmek suretiyle ödemelerde hiç bir kesinti yapmamış olduklarını belirtti.Maltepe Yarışması’nda durumu tartışmalı hale getiren ve bu tartışmalı durumun sonuçlanmasını geciktiren en önemli faktör, yarışma şartnamesinde ne Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince “ilim ve fenni, güzel sanatları” teşvik etme amacı taşıdığının ne de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 23. Maddesi’ne uygun olarak mimarlık ve mühendislik hizmetleri kapsamında olduğunun belirtilmemiş olması.

Ödül alan bir diğer projenin müellifleri Sevince Bayrak ve Oral Göktaş ise ödemelerdeki gecikme ve kesinti konusunda yetkililerin kendilerine “belediyenin ilk kez bir yarışma düzenlediği” gerekçesini sunduklarını ifade ettiler.

Elbette mimarların mağduriyeti yalnızca Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması ile sınırlı değil. Hüseyin Kahvecioğlu bu haberin hazırlanma sürecinde bizlere 2001 tarihli Çevre Bakanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması’nı hatırlattı. Çevre Bakanlığı’nda da benzer şekilde verilen ödüllerden vergi kesintisi yapılmış ancak yasa ve yönetmelikler incelenerek kesintilerin geri ödenmesine karar verilmişti. Aynı karar Maltepe örneğinde de alınabilir. Yarışmada 1. Mansiyon Ödülü''nü alan projenin müellifi Cem İlhan’dan aldığımız habere göre, kesintilerin geri ödenmeyeceğine dair tasdiknamenin gelmesi halinde, dava açılacak.

Mimarlar, yarışmayı boykot eden Mimarlar Odası’nın desteği olmaksızın haklarını aramayı sürdürüyorlar. SMD’ler de bu oluşumun içinde yer alıyorlar. Öyle görünüyor ki, bu süreç yakın zamanda sonuçlanmayacak. Ancak gündemdeki yerini de çabuk kaybedecek gibi görünmüyor. Maltepe örneğinde yapılan bu kesintinin geri ödenmemesi, bundan sonraki yarışma süreçleri için de belirleyici olacak.

* Madde 29 - Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar
Gelir Vergisinden müstesnadır:
1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memle-
ket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadiyle veri-
len ikramiyeler ve mükafatlar;

** Madde 23. - İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.