Haberler

Serbest Mimarlar Derneği''nin Mimarlar Odası’nın Yönetmelik Düzenlemelerinin İptali için Açtığı Dava Reddedildi

Tarih: 1 Ağustos 2007
Serbest Mimarlar Derneği ve 12 üyesi tarafından, 02 Haziran 2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”nin 2. maddesinde yer alan “mesleki etkinliklerin denetimi kurallarını” ibaresinin, 4. maddesindeki “mesleki denetim” tanımının, 5. maddesinin (a) bendinde yer alan “mimari tasarım hizmetleri” tanımının, 7. maddesinin (e ) ve (f) bentlerinin, 14. maddesinin (b) bendinin, 15. maddesinin (a), (c) ve (d) bendinin 3. fıkrasının, 16. maddesinin (b) bendinde yer alan “hizmetlerini ve bürolarını denetlemeye” ibaresi ile 18. maddesinin iptali istemleriyle dava açılmıştı.

Davacı dernek ve üyeleri, odanın, üyelerinin mesleki faaliyetlerini denetleme yetkisi olmadığını, bu yöndeki yönetmelik düzenlemelerinin Anayasa ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile tanınan yetkiye aykırı olduğunu ileri sürerek “TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”nin yukarıda belirtilen bir çok maddesinin iptalini istemişlerdi.

Davayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi; odaların; mesleğin ve kamu yararının gerçekleşmesini teminen kendi görev alanları ile ilgili konularda yönetmelik çıkarma yetkisi olduğu, dava konusu yönetmelik düzenlemelerinde meslek mensubu olanların uyması gereken ve etkin bir şekilde mesleki denetimi içeren kuralların yer aldığı, mimarlık hizmetinin önemi ve özelliği gereği, belli bir disiplin içinde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu, hizmetin niteliği, sunumu ve bu hizmetten yararlananlar açısından yönetmelik maddelerinin getirdiği kuralların Anayasa’ya ve yasalara aykırılık taşımadığı yönünde karar verdi. Kararda ayrıca “mimarlık hizmetlerinin kalitesi, bilimsel ve teknik yönünün ağırlığı nedeniyle hizmetten yararlananlarca ölçülmesi, eleştirilmesi, yaptırıma bağlanması mümkün olmayacağından, söz konusu hizmetlerin yönetmelik hükümleriyle çerçevelendirilip, teknik kriterlerle mesleki faaliyetin denetiminin yapılmasını gerektireceğinden yönetmeliğin dava konusu hükümlerinde kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmemiştir” şeklinde açıklamalara yer veriliyor.

Danıştay 8. Dairesi’nin E: 2005/3879 ve K: 2007/4213 sayılı ekte sunulan kararı ile; davacı dernek ve üyelerinin esasen standartsız, tescilsiz, denetimsiz bir ortamda mesleğin icrasına izin verilmesini, yani mesleğin her türlü denetimden yoksun bir şekilde yürütülmesini amaçlayarak açmış oldukları dava “mesleki denetimin meslek mensubunun hak ve yetkilerini koruduğu kuşkusuzdur” denilerek reddedildi.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.