Haberler

Maliye Bakanlığı''ndan ''Taşyapı'' açıklaması

Tarih: 7 Kasım 2007 Kaynak: Milliyet
CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek''in "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan''ın hemşerisi olan Taşyapı İnşaat''ın sahibi Emrullah Turanlı''ya, çimento fabrikası yapması için 13 milyon YTL''lik arazi Maliye Bakanlığı tarafından ihalesiz 2 milyon YTL''ye satıldı" iddialarına Maliye Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:
"11.10.2007 tarihli Milliyet gazetesinde ''Taşyapı''ya kıyak iddiası'' başlıklı haberde ''CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Ergene Havzası''nın çıkış kaynağında, 13 milyon YTL değerinde bir arazinin Başbakan Tayyip Erdoğan''ın hemşerisi olan ve son 5 yılda yıldızı parlayan Taşyapı inşaat şirketinin sahibi Emrullah Turanlı''ya, çimento fabrikası yapılması için, ihalesiz olarak taksit kolaylığı sağlanarak 2 milyon YTL''ye satıldığını açıkladı...

... Ancak bu arada sanayi tesisi ruhsat alınabilmesi için öncelikle 1/25000''lik planlarda bu alanın sanayi arazisi olarak gösterilmesi koşulunun yerine gelmesi de beklenmedi. Bu haritaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi''nin Metropolitan Proje Merkezi tarafından hazırlanması, satış işleminin bu haritalar çıkmadan gerçekleşmesi de ''sanayi tesisi'' garantisinin alındığı görüşünü güçlendirdi...'' denilmektedir.

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Çakıllı Kasabası, Kolağıl yöresinde bulunan Hazineye ait 118 ada, 1, 120 ada, 1, 115 ada, 134, 121 ada, 1 parsel no''lu ve toplam 537 bin 875 m2 yüzölçümlü taşınmazın, üzerinde 140 milyon ABD doları tutarında ve 200 kişiye istihdam sağlayacak yatırım (çimento üretim tesisleri) yapılmak üzere 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Avrupa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ''nce satışı talep edilmiştir.

4706 sayılı Kanun''un 4. maddesinin son fıkrası ''Hazineye ait taşınmazlar; ... üzerinde en az on milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara, ... 492 sayılı Harçlar Kanunu''nun 63. maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir...'' hükmüne amirdir.

492 sayılı Harçlar Kanunu''nun 63. maddesinde ''Bu kanunda sözü edilen (kayıtlı değer) veya (emlak vergisi değeri) deyimi; sayılı Emlak Vergisi Kanunu''nun 29. maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder'' hükmü yer almaktadır.

Söz konusu taşınmazların adı geçen şirket tarafından 4706 sayılı Kanuna göre satışının talep edilmesi nedeniyle, anılan Kanun hükmü çerçevesinde ve yukarıda belirtilen mevzuata ilişkin usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle ilgili belediyece belirlenen harca esas değer üzerinden toplam 2.017.033.00.- YTL bedelle satışı uygun görülmüş ve bu hususta Kırklareli Valiliğine (Defterdarlık) 29/08/2007 tarih ve 54287 sayılı yazımızla talimat verilmiştir.

Bakanlığımızca satışı uygun görülen taşınmazların, talep sahibi şirket tarafından 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde taksit talebinde bulunulması ve satış bedelinin dörtte birinin yatırılması nedeniyle taksitli satış sözleşmesi düzenlenmek suretiyle satışı yapılmıştır.

Üzerinde en az On milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında en az 50 kişi istihdam sağlayacak yatırım talepli satışlarda, satışı talep edilen taşınmazın imar planı içerisinde olması halinde, imar planında yatırım amacına uygun olarak ayrılması şartı aranmakta olup, plansız alanda kalan taşınmazların ise imar planında yatırım amacına uygun olarak ayrılması hususunda ilgililerinden taahhütname alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilmektedir.

Buna göre, anılan taşınmazların imar planı dışında (plansız) kalması nedeniyle adı geçen şirketten, söz konusu
taşınmazların ilgili belediyece yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile satış amacına uygun olarak ilgili tüzel kişilikçe yapılacak yatırım türünün (sanayi tesisleri) niteliğini açık olarak ihtiva edecek şekilde belirlenmemesi durumunda, Avrupa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından herhangi bir hak, tazminat, faiz, vs. talebinde bulunulmayacağının ve taşınmazların satış bedeli üzerinden aynen iade edileceğinin ilgili tüzel kişiliğin yetkili organ kararıyla taahhüt edilmesi ve taahhütnamenin satış işlemlerinden önce Valiliğe (Defterdarlık) / Malmüdürlüğüne verilmesinden sonra satış bedelinin tahsil edilmesi şartıyla satışı yapılmış olup, taşınmazların imar planında yatırım amacına uygun olarak ayrılmaması veya satış amacında kullanılmaması halinde satış bedelinin yüzde onu Hazineye irat kaydedilmek ve kalan kısım ilgilisine iade edilmek suretiyle taşınmazların Hazine adına tescil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyunun değerlendirmesine sunulur."
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.