Haberler

Fatih Belediyesi’nde Hızlı Hizmet Sunumuna Yönelik Bilişim Faaliyetleri Hızla Sürdürülüyor

Tarih: 30 Nisan 2008 Yazan: Deniz Boran

Fotoğraf: Kurtuluş Bilgenoğlu

İstanbul’un 2010 Kültür Başkenti olması nedeniyle Tarihi Yarımada’da yürütülen yenileme, dönüşüm projeleri ve alınan ilçelerin birleştirilmesi kararı sonrası Eminönü ile birleşecek olmaları ile adını son dönemlerde sıkça duyduğumuz Fatih ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu kez farklı ve başarısı başbakan tarafından ödüllendirilmiş bir hizmet projesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin konuğuydu.

29 Nisan Salı günü, saat 11:00’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve başladığı 2004 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar neticesinde bugün geldiği noktayı ve klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra iletişim teknolojilerinden faydalanarak geliştirdikleri Fatih Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (KBS)’ni anlattı.

Belediyelerin sadece altyapıya yönelik çalışmalar yapan bir idari kurum olmaktan öte, ilgili ilçe sınırları içerisindeki tüm bilgilere sahip ve bunları paylaşabilir durumda olması gerektiğini hatırlatarak söze başlayan Demir; vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamayı hedefleyen Fatih Belediyesi KBS’nin oluşturulmasının kolay ve hızlı gelişen bir süreç olmadığını, ilçe envanterlerinin çıkarılması, mevcut ve olası ihtiyaçlara yönelik ihtiyaç analizlerin yapılmasının üç yılı aşkın süreyi kapsayan bir çalışmalar bütünü olduğu belirtti. Demir ayrıca, KBS’nin oluşturulması aşamasında, aynı sistemin kullanıldığı diğer ilçe belediyelerinden farklı olarak üniversitelerden destek alındığını, sistemin başarılı bir şekilde işlediği diğer belediyeler ile irtibata geçildiğini ve her gün büyüyen bu kentte, büyümeye bağlı olarak artan taleplerin ancak sürekli kendini güncelleyen bir KBS ile karşılanabileceğine duyduğu inancı katılımcılar ile paylaştı.

Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde en sağlıklı kararın verilebilmesi için planlama, altyapı, teknik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek amacıyla oluşturulan bir bilgi sistemi olan KBS, bir şehrin alt yapısını, üst yapısını, tüm haritalarını, sosyo-ekonomik durumlarını, belediye uygulamaları için gerekli olan sayısal ve sözel bilgilerin ilişkilendirilmesini, yapıların bina bazında bir sisteme dönüşmesini sağlayan özellikleri (kullanım türü-hane halkı bilgisi-çap-mevcut durum-ruhsat-varsa cezası-resim detayları) ve yönetim, denetim ve yönlendirme mekanizmalarının daha hızlı, verimli, güvenilir, zamanında, ekonomik, etkin işlemesi için bilgi toplama, sunma ve hizmet üretmeye yönelik artılarıyla dikkat çekiyor.

Fatih Belediyesi sınırları içerisinde de kullanılmaya başlanan KBS, belirtilen hizmetler bütününü kendisini oluşturan MIS (Management İnformation System - Yönetim Bilgi Sistemi) ve GIS (Geographic İnformation System - Coğrafi Bilgi Sistemi) bilgi sistemleri ile sağlıyor.

Sistem içerisinde yer alan MIS, belediyede yürütülen iş ve işlemlerin analizleri yapılarak, bütçeden personele, cenazeden evlendirmeye, imardan zabıtaya, haritadan bakım onarım işlemlerine kadar belediye birimlerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler için hazırlanmış menülerden oluşurken, GIS, belediye harita uygulamaları, planlama uygulamaları, imar uygulamalarının vb. yapılmasına, haritaların sayısallaştırılıp topolojik hale getirilmesine, harita altlıklarının (imar planları, halihazır haritalar, kadastral paftalar, özellikle depremsellik ve depreme dayanıklılık haritaları vb.) hazırlanarak kullanılmasına olanak tanıyor. Böylelikle, dijital hale getirilen arşiv verilerine (emlak vergisi verileri, çevre vergisi verileri, imar arşiv verileri, halihazır harita-imar planları-kadastral pafta verileri, tapu sicil mülkiyet verileri, taşınmaz envanter verileri, hane halkı verileri) hem MIS hem de GIS uygulama yazılımları ile ulaşım sağlanıyor. Bu da, istenilen bütün mekansal özelliklerin işlemleri, sorgulamaları ve raporlamalarının rahatlıkla yapılabilmesi imkanını yaratıyor.

Fatih Belediyesi KBS uygulama yazılımlarının internet ve intranet (yerel) ortamından kullanılabilecek tarzda oluşturulduğuna da dikkat çekilen toplantıda, bu özellik sayesinde web siteleri aracılığı ile Fatih belediyesi bünyesinde verilen imar plan kararları, açılan-tamamlanan ihalelerin takibi ve bir belediye içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin online yapılabileceği belirtilirken, sistemde bilgilerin depolanması, sunumu aşamalarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması işleminin de göz ardı edilmediği vurgulanıyor. Ayrıca şu an, yedi farklı binada hizmet veren belediyenin hizmet sunma ve bilgiye ulaşılma hızının yalnız bu online hizmet sistemi ile değil yeni yapılmakta olan belediye binasında görevlendirilecek süper hizmet yetkilileri ile de arttırılması planlanıyor.

Başkan Demir tarafından bunlara ek olarak, Fatih Belediyesi KBS’nin tam anlamıyla entegre bir sistem olması ve kurumlar arasında da hızlı bir şekilde güncel veri alışverişinin sağlanması adına, İBB, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ, MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu), Emniyet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile entegrasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.

Toplantıda ayrıca, belirli operatörlerce verilen numaralar aracılığıyla SIM kartları üzerinden cep telefonlarıyla imza atılmasını sağlayan bir servis olan mobil imza sistemininin Fatih Belediyesi tarafından da uygulanmaya başlandığı belirtildi. Başkan Demir, ilk kez Fatih Belediyesi tarafından kullanılan bu yeni servis ile katılımcılığın ve şeffaflığın önünü açtıklarının altını çizdi. Giderek yaygınlaşacağı düşünülen mobil imza uygulaması; istenen yerde, istenilen zamanda, akıllı kart, akıllı kart okuyucu gibi başka araçlara ihtiyaç duymadan elektronik ortmada elektronik imza atmak suretiyle Fatih Belediyesi hizmet alanı içinde edinmek istediğiniz bilgiye kısa bir süre zarfında ulaşmanızı sağlıyor.

Belediyenin ilkleri mobil imza sistemi ile de sınırlı kalmıyor ve toplantıda Fatih Beldiyesi’nin 4. nesil geniş bant internet ulaşımını sağlayan ve henüz Türkiye’de de olmayan WIMAX kullanımı için Süperonline ve İntel ile görüşmelerde bulunduğunun da altı çiziliyor.

Kentliye, belediyeye ve entegrasyon ağı içinde bilgi paylaşımında bulunulan diğer tüm kurumlara kaliteli hizmet sunumu, güncel bilgiye erişimde büyük bir kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak olma özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Fatih Belediyesi başarılı Kentsel Bilgi Sistemi projesi, toplantının kapanışında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan’ın da belirttiği gibi, sosyal sorumluluk projeleri ile birleştirildiğinde veya ilçede ekonomik kalkınmaya yönelik çabalara dahil edildiğinde daha da anlamlı bir hal alacağa benziyor.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.