Haberler

Gelecekte Kadıköy

Tarih: 22 Mayıs 2008 Yazan: Gül Keskin

Fotoğraf: wowTURKEY.com


Yaklaşık 750.000 nüfusa ev sahipliği yapan, İstanbul Anadolu Yakası’nın merkezi konumundaki Kadıköy ilçesinin sorunları, Kadıköy Kent Konseyi Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Gelecekte Kadıköy’ün İmar ve Planlaması ile Deprem Olgusu” başlıklı panelde masaya yatırıldı. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen toplantı Kadıköy’deki genel yapılaşmanın aktarıldığı kısa film gösterimi ile başladı.

Panel’in yürütücülüğünü de üstlenen Nilgün Canpolat, yaptığı açılış konuşmasında yakın döneme kadar Kadıköy’e yönelik planların alt ölçeklerde üretilmesinin, bugün gelinen noktada nüfus ve donatı alanı dengesizliğini de beraberinde getirdiğini belirtti. Konuyla ilgili çeşitli istatistiksel verileri ekrana yansıtan Canpolat, sözü panelin ilk konuşmacısı olarak Prof.Dr. Şener Üşümezsoy’a verdi.


Fotoğraf: Arkitera Mimarlık Merkezi

Prof.Dr. Şener Üşümezsoy konuşmasına 1999 Depremi’nden bu yana, Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmaları özetleyerek başladı ve son günlerde İstanbul’da oldukça büyük bir deprem yaşanacağına dair basında yer alan haberlerin, TÜBİTAK’ın çok sayıda yabancı üniversite ile işbirliği içinde hazırladığı raporda ortaya konan bilimsel sonuçlarla örtüşmediğinin altını çizdi. Üşümezsoy, Bursa – Mudanya merkezli bir depremsellik beklediklerini, bunun da İstanbul’da sert zemine sahip bölgelerde 5 – 6 şiddetinde, daha yumuşak zeminli bölgelerde ise 6 – 7 şiddetinde hissedileceğini söyledi.

Kadıköy''ün Gelişimi
İstanbul Metropolitan Planlama Müdürlüğü adına toplantıda yer alan Özdemir Sönmez, 20. yy başlarından itibaren yapılaşmanın başladığı, 1960’lı yıllarda yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte bu yapılaşmanın ve beraberinde nüfus artışının ivme kazandığı Kadıköy’de, 1990’lı yıllara gelindiğinde ise bu gelişimin daha durağan hale geldiğini ifade etti. Kadıköy İlçesi’nin, Doğu Yakası’ndaki diğer ilçelere nazaran daha az yüzey alanı kaplamasına rağmen, en fazla nüfusu barındıran ilçe olduğuna dikkat çeken Sönmez, bu yapılaşmanın beraberinde farklı bir sosyo-ekonomik kimliği de getirdiğini söyledi.


1950''li Yıllarda Kadıköy
Fotoğraf: Kadıköy Belediyesi


Kadıköy’ü, orta yoğunluklu yapılaşmanın görüldüğü ve hizmet sektörü ağırlıklı bir ilçe olarak tanımlayan Sönmez, yapılaşmanın Kadıköy Merkez’de yoğunlaştığına dikkat çekti. İMP’nin yaptığı 1/100.000 ölçekli planlarda Kadıköy için belirlenen vizyonu “Anadolu yakası bütününde ekonomik etkinlik düzeyi açısından başta hizmet sunumu olmak üzere, kendi içinde dengeli, güçlü, ulaşım ilişkilerine sahip, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin yaratılması” olarak tanımladıklarını belirten Sönmez, İstanbul’da yaşanan trafik sorununun en önemli sebeplerinden birinin Anadolu Yakası’nda ikamet edip Avrupa Yakası’nda çalışan ve toplamda çalışan nüfusun yaklaşık %30’unu temsil eden kesimin gün içindeki boğaz geçişleri olduğunu ve üst ölçekli planda belirlenen bu vizyonun, Anadolu Yakası’nın istihdam konusunda da kendi kendine yetmesi anlamına geldiğinde ifade etti. Bu sayede, İstanbul’u sosyo-ekonomik ve fiziki anlamda çok ciddi şekilde etkileyecek 3. Köprü gibi çözümlere gerek kalmamasına çalıştıklarını söyledi.

Kadıköy Merkezi’ndeki yoğunluğun daha fazla artmaması için gelecek nüfusun daha iç kesimlere yayılmasını öngördüklerini belirten Sönmez, Doğu Yakası’nda nüfus artışlarının Pendik ve Ümraniye bölgelerinde olmasını beklediklerini de söyledi. Sönmez, Haydarpaşa Limanı’nın kalkması ile ilgili kararların ise bir grup tarafından değil, tüm aktörlerin içinde yer aldığı ortamlarda üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nilgün Erkan, Kadıköy merkezinin yeniden işlevlendirilmesine yönelik olarak dört kişiden oluşan ekipleri ile birlikte, yaklaşık 2 yıl önce tamamladıkları bir çalışmayı izleyenlere aktardı. Bu çalışmanın, İstanbul Eylem Planlaması’na yönelik mekansal gelişme ve dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi için araştırma ve model geliştirme çalışması kapsamında gerçekleştirildiğini ve plana yaklaşımda bir yöntem niteliğinde olduğunu ifade etti. Çalışmaları kapsamında öncelikli olarak üst ölçekte alınan kararları incelediklerini ifade eden Erkan, Kadıköy için belirledikleri vizyonu “kültür ve rekreasyon odaklı, gençlerin yoğun kullandığı, trafik ve kriminal güvenliğinin sağlandığı bir merkez” olarak tanımladı. Erkan, çalışmanın öncü proje alanlarını ise Kurbağalıdere Havzası, Haydarpaşa Deresi Havzası olarak isimlendirilen “Kültür Vadileri / Kültür Koridorları” ile Çarşı – Stadyum Aksı olarak ifade etti.

Fikirtepe''de Kentsel Dönüşüm
Toplantının merakla beklenen sunumlarından biri de "Kadıköy/Fikirtepe Bölgesi’nde Kentsel Kalite Düzeyinin Arttırılmasına Yönelik" olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden başta Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Prof.Dr. Gülden Erkut, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Yüzer olmak üzere çok sayıda akademisyen tarafından yürütülen 2 yıllık bir çalışmayı özetleyen sunumdu. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Yüzer, kentsel dönüşümün süreçlerinin ve aktörlerinin çok iyi tanımlanmasını gerektiğine dikkat çekti ve kendi çalışmalarında bu süreci organizasyon ve ön hazırlık, planlama, uygulama olmak üzere 3 farklı etapta kurguladıklarını söyledi.


Fikirtepe-Dumlupınar-Merdivenköy Mahalleri Dönüşüm Projesi Genel Yaklaşım Şeması
Fotoğraf: Arkitera Mimarlık Merkezi

Yüzer, konumu ve ulaşılabilirliği bakımından Anadolu Yakası’nda tam bir yüzük taşı konumunda olduğunu belirttiği Fikirtepe Bölgesi’nde halihazırda parsellerin %60 oranında dolu olduğunu, binaların ise büyük bir kısmının fiziki anlamda yıpranmış olduğunu dile getirdi. Kadıköy ilçesi genelinde uygulanan emsalin 2,07 olduğunu, bu bölgede ise 1,25 emsalde bir yapılaşmanın olduğuna dikkat çeken Yüzer, bölgedeki donatı alanlarının da nüfusa oranla yetersiz olduğunu söyledi. Bölgede parsel bazında yapılacak projelerin, kent ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olamayacağını, ancak bütüncül yaklaşımla ele alınacak planların bölgeye kaybettiği prestiji geri getirebileceğini ifade eden Yüzer, Kadıköy’in merkez ve transit geçiş bölgesi olması nedeniyle yoğunluğun merkezden Fikirtepe Bölgesi’ne kaydırılmasının, bu nedenle de dönüşümün gerekliliğini vurguladı.

Panelin son konuşmacısı ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin etkin isimlerinden Arif Atılgan’dı. Atılgan gerek üst ölçek gerekse de onların desteklediği alt ölçekli plan kararları ile kültür merkezi olarak tanımlanan bir ilçede, Kadıköy PTT Binası, Kuşdili Çayırı, Mühürdar Oteli, Kalamış Oteli, Suadiye Oteli, Haydarpaşa Tren İstasyonu ve çevre yapıları gibi kültürel ve tarihi değere sahip çok sayıda bina ve alan üzerinde geliştirilen projelerin çelişki yarattığını ifade etti.

Dinleyiciler arasından söz alan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı’nın Fikirtepe’deki dönüşümünün neden hala başlatılmadığına ilişkin yöneltiği soru ise, Yüzer’in gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmadığına dair yaptığı açıklama ile yanıt bulmuş oldu.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.