Haberler

Diploma Jürileri’nden İzlenimler - 4

Tarih: 10 Haziran 2008 Yazan: Burcu Karabaş
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da farklı üniversitelerin mimarlık bölümü diploma jürilerine izleyici olarak katıldık. Katıldığımız ilk jüri, 4 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilen Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne aitti. İçinde bulunduğumuz yıllarda mezun olacak mimar adaylarının mimari projeye yaklaşımlarını, diploma jürilerinde ne gibi eleştirilerle karşılaştığını yansıtmak amacıyla yaptığımız bu ziyaretler, aynı zamanda jürilerdeki benzerlik ve faklılıkları da ortaya koymayı amaçlıyor.Yürütücüler ile bir proje dersinin söz konusu olmadığı üniversitede mezuniyet süreci, üç ara jüriyi kapsıyor. Soru - cevap yöntemiyle bilgilendirme yapılan projede, konular ilan edildikten sonra içinde yer alacakları grubu seçmeleri için tercih formlarını teslim eden öğrenciler, gruplar açıklandıktan ve proje dosyalarını teslim aldıktan sonra eskiz çalışması yapmak için bir kez biraraya geliyor. Birçok üniversitenin mimarlık bölümünde olduğu gibi dönem boyunca proje atölyesinin yürütülmediği bitirme projesi için bu buluşma, aynı zamanda projenin konumlandığı yer ile ilgili analiz çalışmalarının teslimi ve soruların cevaplanması anlamına da geliyor. Yaklaşık birer ay ara ile yapılan üç ara jüriden sonra çalışmalar teslim ediliyor ve teslimin hemen ardından da final jürisi gerçekleştiriliyor.

Proje konularının seçilmesini ve alanla ilgili bilgilendirme sürecini izleyen iki hafta boyunca öğrenciler proje alanının, konusunun ve tasarımın sorgulanmasını amaçlayan ilk jüriye, 1/1000 ölçekli vaziyet planı, 1/500 ölçekli kat planları, kesit, görünüşler ve maket ile katılıyor. Tartışmak ve olasılıkları değerlendirmek açısından önemli olan ilk jüriye katılım zorunlu. İkinci jüride ise öğrenciler, düşüncelerini ayrıntılı olarak projelendiriyor. 1/500 ölçekli vaziyet planı ve maket ile 1/200 ölçekli kat planları, kesit ve görünüşler, ikinci jüride istenen dökümanlar arasında. Üçüncü jüride ise projelerin mimari tasarım, kent, yakın çevresi ve tarihi yapılarla kurduğu ilişkiler, taşıyıcı sistem ve fiziksel çevre kontrolü bağlamında ayrıntılandırılması bekleniyor. Bu bağlamda öğrencilerden sunum paftalarına ek olarak 1/50 veya 1/20 ölçeklerinde sistem detayları ve çizimleri isteniyor.

Katıldığımız proje grubunun çalışma konusu “Haliç’te İstanbul Kent Araştırmaları Merkezi” olarak belirlenmişti. Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu, Prof.Dr. Zafer Ertürk, Prof.Dr. Nur Akın, Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu, Yrd.Doç.Dr. Emel Düzgün Birer, Yrd.Doç.Dr. Evren Burak Enginöz, Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu ve Araş.Gör. Selen Yazıcı’dan oluşan jüri ekibi, oturumun başlangıcında, final jürisinin eleştirmeyi ve değiştirmeyi değil, son halini almış bir projenin olumlu ve olumsuz bulunan özellikleri, sunum ve çizim teknikleri üzerine yorum getirmeyi amaçlaması gerektiğini vurguladı.

Projenin konumlanması için Haliç’te Tekel Genel Müdürlüğü Binası, Kadir Has Üniversitesi ve Unkapanı Köprüsü tarafından çevrelenen alan seçilmiş. Kent hafızasındaki yeri ve barındırdığı birçok farklı işlev nedeniyle İstanbul için oldukça önemli olan bu alana sahip olması gereken özellikleri tekrar kazandırmayı amaçlayan bitirme projesi ile, tekrar yapılandırma ve İstanbul’un tarihine ve bugününe ilişkin bilgiler edinilerek bu doğrultuda araştırma yapılması hedef olarak belirlenmiş. Küçük ölçekli ticari yapılar, plansız yapılaşma ve gecekondulaşma nedeniyle bir çöküntü alanı haline gelen söz konusu bölgenin bir Kent Araştırmaları Merkezi’ne sahip olmasının, alanı kente yönelik yeni yaklaşımlarla tekrar yaşama katması, öğrencilerin projeleri ile ulaşması gereken bir diğer hedefti.

Araştırma merkezinin Haliç’te konumlanması, öğrencilerin bir kısmının tasarımını “su” bileşeninden yola çıkarak yapmasıyla sonuçlanmış. Jüri üyeleri, her ne kadar alanın konumunun bu şekilde değerlendirilmesini olumlu bulsa da, bu öneriye odaklanmanın yanı sıra mekansal çözümlemeye aynı önemin verilmesi gerektiğine dikkat çekti ve proje aşamalarında çalışma maketleriyle mekan gözlemleri yapmanın önemini vurguladı.Alana konumlanması istenen binanın İstanbul için bir kent araştırmaları birimi işlevini yerine getirecek olması, projelerin tasarımında önem verilmesi gereken noktaları belirginleştiriyordu. Tahmin edilebileceği gibi, jüri üyeleri öğrencilerin önceki aşamalarda kaydettiği ilerlemeleri de dikkate alarak yaptığı eleştirilerde projelerin tarihi çevreyle olan ilişkisine odaklandı. Bu özellikleri taşıyan tarihi ve çok işlevli bir çevrede konumlanacak araştırma merkezinin “herhangi bir yerde” olamayacak kadar alana özel tasarlanması gerekliliği, tüm jüri oturumu boyunca altı çizilen bir noktaydı. Bu bağlamda, binaların su ile ilişkileniyor olması veya bu amaçla yola çıkılması yeterli görülmedi.

Araştırma Merkezi’ni konumlandığı bölgeye ait hale getirebilecek önemli yaklaşımlardan birinin zeminle ilişki kurulması olduğu belirtildi. Alanı yaşama katabilmek için mutlaka ele alınması gereken bileşenlerden biri olan zemin kotu, aynı zamanda yapının tarihi çevre ve kentle olan bağlantısı anlamına da geliyordu. Yapılan çalışmaların çoğunda bu yaklaşımın eksikliği, jüri üyelerinin sık tekrarladığı bir görüştü. Binanın tek başına değil, çevresiyle birlikte ele alındığında ve tasarlandığında anlam kazanacağı vurgulandı.

Yapının inşa edileceği kentin İstanbul olması, projeden farklı beklentiler olmasına yol açan başka bir özellik. Tasarlanan binalarda herhangi bir deprem güvenlik önleminin bulunmaması ve konstrüksiyonun İstanbul gibi bir deprem bölgesine uygunsuzluğu eleştirildi.

Kent ve proje alanının yanı sıra, sunum tekniklerinde de öne çıkan bazı eleştiriler vardı. Paftalarda kullanılan 3 boyutlu görsellerin proje alanını gerçekte olduğu şekilde yansıtmıyor olması bunlardan biri. Görsellerin projenin sunumu için mutlaka gerekli olduğunu, ancak konsept anlatımına verilen bu önemin projenin teknik detaylarına da verilmesi gerektiği jüri üyeleri tarafından vurgulandı. Düşünülenlerin çizimle ifade edilmesindeki yetersizliğin yanlış anlamalara neden olabileceği ve projede teknik zayıflıklar yaratacağının altı çizildi. Ayrıca, öğrencilere sunumlarına hazırlanmaları, anlatmaları gereken önemli noktaları kurgulayarak projelerini anlatmaya başlamaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Arkitera editörlerinin Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile başlayan diploma jürisi izlenimleri, iki gün boyunca Yeditepe ve Uludağ Üniversiteleri ile devam edecek.İmaj Galerisi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.