Haberler

Lara-Kundu Alanında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Tarih: 16 Haziran 2008
Antalya''nın Lara bölgesinin (Kemerağzı - Kundu) 3 Ağustos 2008 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı bölge bütününde plan çalışmaları yapmaya başladı. Bunun üzerine Bakanlığın yapmış olduğu plan değişikliklerine ve revizyonlara karşı Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve diğer odalar tarafından toplam 13 tane dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı M. Osman Aydın bir bildiri yayınlayarak, alan bütününü kapsayan ve 09.11.2007 tarihinde onaylanan Revizyon İmar Planı’na karşı açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alındığını duyurdu:

“Lara bölgesinde Bakanlar Kurulu kararı ile Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm, Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanda bilindiği gibi, planlama yetkisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmiştir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak, Lara ve Kundu’nun Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesinin hemen ardından, yasa, yönetmelik ve kamu yararına aykırı, alan bütününde veya parsel ölçeğinde onlarca plan revizyonu veya plan değişikliği yapmıştır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, öncelikle alanın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararın dayanağı olan Yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açmıştır. Ve yine yönetmeliğin dayanağı olan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun iptalini teminen Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır, yargı süreci devam ederken Bakanlık Lara Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ne dava açarken ortaya koyduğumuz gerekçelerden birisi olan Bakanlığın ‘kent halkının ve sivil toplumun bilgisi olmadan plan yapacaktır’ iddiamızı doğrularcasına alan bütününde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlarda revizyon yapmıştır. (Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi’nin onaylamadığı hiçbir planı kabul etmeyiz açıklamalarının yorumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.) Yapılan bu revizyon planın iptali istemiyle açılan davada Danıştay iptal kararı vermiştir. Bu dava devam ederken bakanlık yine planlarda revizyon yapmaya devam etmiş, her revizyon sonrası öncelikle sahil kesimini ve denizi kent halkının kullanımına kapatmış, daha sonra günübirlik alanları, yolları, yeşil alanları ve kent halkının bugün ve gelecekte dinlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılmış olan Lara kent parkını ve Kundu Sakızbucak Orman alanı içerisinde ayrılmış olan kent parkını kaldırmak, yatırımcılara tahsis etmek suretiyle kent halkının elinden almıştır. Bu planlara açılan bu davada da, yargı süreci devam ederken parsel ölçeğinde ve alan bütününde parçacıl plan değişiklikleri ve plan revizyonları yapılmaya devam edilmiş, her değişiklik ve her revizyonda da Anayasa’ya, yasalara, yönetmeliklere ve kamu yararına aykırı, doğal ve kültürel değerler ile kıyı ve deniz ekosistemini yok edici plan kararları getirilmeye devam edilmiştir.

Ancak bakanlık daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilen bölge içinde yine yargı sürecini beklemeden yeni plan değişiklikleri yapmış ve bir turistik tesisin bitişiğindeki bir yeşil alanı kaldırarak turistik tesis alanına dahil etmiş, bir başka tesisin önündeki, yapı yasağı olan ve Anayasa ile kamu yararı güvencesi altına alınmış ve yapı yasağı getirilmiş, sahil kesiminin birinci elli metrelik yeşil alan olan kısmında E 0,20 emsalle yapılaşma kararı getirmiştir. Yapılaşmaya açtığı bu alanı turistik tesis alanına dahil etmiştir.

Bakanlık doğal ve kültürel değerler ile orman ve kıyı ekosisteminin yok olmasına neden olacak uygulamalarına hızla devam etmekte, açılan davaları düşürmek amacıyla her seferinde yeni bir plan onaylamakta, açılan davaları konusuz bırakmaktadır. Bakanlığın son uygulaması ise deniz ekosisteminin yok olmasına ve Lara sahil kesiminde kent halkının denizden yararlanmasının ve kent halkının turistlerle buluşma alanı olan, sahil kesiminin kent halkına tamamen kapatılmasına yönelik bir ilave plan daha yaparak, turistik tesislerin önüne iskele yapılmasına olanak tanıyan yeni bir plan daha onaylamıştır. Bu planlarla Lara sahil kesiminin tamamı turistik tesislere ve her şey dahil sistemi ile çalışan bu turistik tesislerin kullanımına tahsis edilmiştir. Bakanlığın bu işlemlerinin iptali istemiyle de dava açılmış ve yargı süreci devam etmektedir.

Şubemiz ya tek başına veya diğer odalarla birlikte alan için toplam 13 adet dava açmıştır. Son olarak, alan bütününü kapsayan ve 09.11.2007 tarihinde onaylanan Revizyon İmar Planı’na karşı açılan davada da Danıştay Altıncı Dairesi’nce 04.04.2008 tarihinde oybirliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay’ca verilen son yürütmeyi durdurma kararıyla 1/25000, 1/5000, 1/1000’lik planların uygulanmasında da yürütme durdurulmuştur. Belediyelerin bu planlarda verdikleri ruhsatları iptal etmeleri gerekmektedir. Tespit ettiğimiz iptal edilmeyen ruhsatlarla ilgili belediyeler hakkında gerekli işlemlere başvuracağız. Bu yürütmeyi durdurmayla birlikte bakanlığın yaptığı bütün planların yürürlüğü durmuştur. Yasal olarak yürürlüğü durdurulan bölgede yeni plan yapılamaz, ruhsat verilemez. O nedenle yeni plan yapılması halinde bakanlık sorumluları ve hatta Kültür ve Turizm Bakanı hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kent halkının yararına olmayan her türlü yanlış karara karşı her türlü mücadelemize, kent halkı kazanıncaya kadar devam edeceğini halkımızın bilgilerine bir kere daha sunuyoruz, bir kere daha tekrar ediyoruz, bizi izlemeye devam ediniz ve kentlilik bilinciyle destek olunuz.”
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.