Haberler

AKM Yeniden!

Tarih: 23 Ekim 2008 Yazan: Zeynep Güney

Görseller: Tabanlıoğlu Mimarlık

Geçtiğimiz günlerde, onarılmak üzere boşaltılan Atatürk Kültür Merkezi’nin yenileme projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı arasında bir protokol imzalandı. Anlaşmaya göre İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın yürüteceği yenileme projesinin hazırlanması işi de Murat Tabanlıoğlu’na verildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin, 2010 süreci içerisinde yenilenerek kullanıma açılmasını görüşmek üzere projenin paydaşları, kullanıcıları ve yetkililer İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ofisi’nde 22 Ekim 2008 Çarşamba günü bir araya geldiler.Bir çalışma toplantısı olarak tanımlanan buluşmayı başlatan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Gürkan, Kültür Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler, verilen ödenek, resmi sürecin başlangıcı ve projenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Mehmet Gürkan’ın kullanıcıların bütün ihtiyaçlarına yönelik bir proje yürütülebilmesi için tasarım ekibinin, performans ekibinin ve diğer bütün ilgili paydaşların bir araya getirilmesinin amaçlandığını söylediği toplantıda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanı Nuri M. Çolakoğlu da AKM’nin yenilenerek yüzakı bir proje olarak tekrar kullanıma açılması için önlerinde 10 ay gibi kısa bir süre olduğunu dile getirdi ve böyle bir toplantıda proje üzerinde söz sahibi kurum ve kişilerin bir arada bulunmasının sürecin hızlandırılması adına öneminden bahsetti.

Çolakoğlu’nun açıklamalarına göre, 2008 yılı Aralık sonunda projenin süre, maliyet ve tasarım açısından genel çerçevesinin belirlenmesi ve yenileme çalışmalarının 2009 yılı Ağustos sonunda tamamlanması öngörülüyor. Böylece Ağustos ayında, sanatçıların 2010 yılı için repertuvar çalışmalarına başlamaları amaçlanıyor.Toplantıda bir sunum yaparak AKM’nin yenileme projesini anlatan Murat Tabanlıoğlu, bütün binanın teknik olarak tekrar modellendiğini söyledi ve yapının son deprem yönetmeliklerine göre kalıcı olarak güçlendirileceğine dikkat çekerek teknik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Binayı salonların bulunduğu ana bina (Faz 1) ve depoların bulunduğu yan bina (Faz 2) olarak, iki ayrı bölüm halinde ele aldıklarını belirten Tabanlıoğlu, Faz 1’in 2010’a ilk yetiştirilmesi gereken kısım olduğunu ifade etti ve Faz 2’nin daha sonra projelendirileceğini belirtti. Buna göre Faz 1‘de yapılaması düşünülenler şöyle:- Tüm binanın tesisatı, ışık ve ses sistemi yenilenecek.

- Dış cephe ve çatı yeniden ele alınarak ısı ve ses izolasyonu yapılacak.

- Ön cephe tamamen sökülerek günümüz teknolojisine uygun olarak, ses ve ısı yalıtımı sağlayacak çift cam uygulanacak. O zamanın teknolojisini yansıtan alüminyum elemanların yerine, Avrupa’da birçok alüminyum restorasyon çalışmalarında olduğu gibi, aynı grid sistem cam strüktür kullanılarak yenilenecek. Böylece ön cephe daha transparan hale getirilecek. Ayrıca, ön cephenin tamamı yeni bir LED teknolojisi sayesinde, gündüz ve gece farklı yayınların yapılabileceği, sanatsal çalışmaların sergilenebileceği büyük bir ekran olarak kullanılabilecek.- Girişin üzerini tamamen kapatan cam bir saçak kullanılacak.

- Ana giriş, sanatçı ve dekor girişleri yeniden düzenlenecek. Girişteki gişeler kaldırılarak geniş bir karşılama alanı oluşturulacak, böylece alüminyum konstrüksiyonuyla dönemin simgelerinden biri olan girişteki döner merdivenin etrafı açılarak, merdiven ortaya çıkartılacak. Salonlara ulaşımda yaşanan sirkülasyon sorunu çözümlenecek.- Ana salonun tüm teknik donanımı elden geçirilerek yenilenecek, salonun girişinde tek ve büyük bir fuaye oluşturulacak.

- Faz 1 içerisinde konser CD’leri, sergi katalogları, defterler, kartpostallar gibi hediyelik eşyaların satılacağı küçük bir satış ofisi açılarak AKM’nin markalaşmasına katkı sağlanacak.

- Merdivenler yangın yönetmeliğine göre yeniden düzenlenecek. Arka kısımdaki merdivenlerden biri camla kapatılarak yangın merdiveni olarak kullanılacak.

- Prova salonlarının yetersizliği nedeniyle binanın arka tarafında yeni ve çağdaş prova salonları hazırlanacak. Prova salonlarında doğal ışığın içeri alınabilmesi için yeni bir uygulama geliştirilecek.

- Sanat galerisi, hareketli panellerle büyütülecek, tüm tavan ve ana sistem restore edilecek.- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle, yapının üst katlarında, boğaz manzarasına bakan, sanatçıların ve diğer çalışanların da kullanabileceği bir restoran düzenlenecek.

Ayrıca Faz 2 için de bazı önerileri olduğunu dile getiren Murat Tabanlıoğlu, Faz 1’in yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Faz 2’nin yeniden işlevlendirilerek İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü ve Atatürk Kütüphanesi doğrultusunda bir kültür yoluyla birleştirilmesini planladıklarını ifade etti.Murat Tabanlıoğlu’nun sunumundan sonra yenileme projesine dair endişelerini, sorularını ve taleplerini dile getiren katılımcılardan Beral Madra, Faz 2’de giriş katta düzenlenebilecek, tamamen sade ve herkesin girip gezebileceği bir sanat galerisinin çok daha faydalı olacağını dile getirdi ve yine Faz 2’de yer alan Aziz Nesin Sahnesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Madra’nın sorusu üzerine İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kentsel Uygulamalar Direktörü Korhan Gümüş, Faz 2 için henüz bir proje hazırlanmadığını belirtti ve Faz 2’nin yenileme projesi için ayrıca danışma toplantıları yapılacağını haber verdi.Tescilli bir yapı olan AKM’nin ön cephesindeki alüminyum strüktürün değiştirilmesini eleştiren İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından Orhan Kurtuldu, bu değişikliğin yapının simgeselliğini olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi ve bir ekran olarak kullanılmasının cepheyi, kontrol dışı kullanılarak reklam panosu haline getirebileceğine dikkat çekti.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ise, demokratik katılım sürecinin doğru örgütlenmediğini ifade etti. Yenileme projesine genel olarak bakıldığında bir ticarileşme anlayışı içerisinde yorumlanabilecek kafeler ve restoranların öne çıktığını belirtti. Kültür varlığı olarak tescil edilmiş bir yapıya müdahalellerin minimumda tutulması gerektiğini, özellikle de restorasyon adı altında gerçekleştirilen bir projede cephenin korunmasının en önemli unsurlardan biri olduğunu ve değişikliklerin sadece zorunluluk halinde yapılması gerektiğini vurguladı.


Ana Salon Yenilemesi

AKM’yi kendi evleri olarak tanımlayan, Kültür Sanat-Sen Emekçiler Sendikası’ndan gelen katılımcılar ve sanatçılar da görsel açıdan estetik çözüm yoluna gidilmesini ve kendi ihtiyaçlarının gözardı edilmesini eleştirdiler, haklı endişeleri olduğunu ve bu endişelerin dikkate alınarak mazur görülmesi gerektiğini belirttiler.

Yıkım kararıyla ilk muhatap olan kurum olarak güvensizlik sorununu kendilerinin de yaşadığını dile getiren İstanbul 2 No''lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mete Tapan, AKM’nin yıkılmamasında sivil toplum örgütlerinin çok büyük katkısı olduğunu hatırlattı. Hiçbir binanın bu kadar topluma mal edilmediğine ve hiçbir yapı için bu kadar tartışılmadığına dikkat çeken Tapan, eski eserlerin kullanılmadan korunmasının mümkün olmadığını, bu nedenle AKM’deki mekanların da, yapının önemi göz önünde bulundurularak ihtiyaçlara göre yeniden işlevlendirilebileceğini söyledi. Tüm bu çalışmaların çok kısa süre içerisinde tartışılarak gerçekleştirilmesi gerektiğine değinen Mete Tapan, yapının projesinin onaylanmasının bile uzun bir zaman alacağını, dolayısıyla AKM’nin yenilenmesinin 8 – 9 ay içerisinde tamamlanmasına ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi. Koruma Kurulu’nda onaylanan 1/200 ölçekli avan projeden de bahseden Tapan, Murat Tabanlıoğlu’nun sunumunda gösterdiği projenin kendilerine getirilen avan projeden farklı olduğunu ve bunun gibi bir toplantının avan projenin hazırlanmasından önce de yapılması gerektiğini ifade etti. Mete Tapan, elbirliği ve iyi niyetle eksikliklerin belirlenmesi için bu toplantıların daha fazla ve daha sık yapılmasını önerdi.Son olarak söz alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.Dr. İhsan Bilgin, restoran ve kafe düzenlemeleri ile ön cephenin LED sistemli büyük bir ekran olarak kullanılması konusundaki eleştirileri yorumladı. Ticaretin baskın bir unsur haline gelmesinin endişe yaratabileceğini fakat AKM’nin yenileme projesinde böyle bir durum olmadığını belirtti. Kafe ya da restoran dendiğinde akıllara kapitalizmin son noktasının gelmemesi gerektiğini, sirkülasyon açısından bu tür mekanların önem taşıdığını ifade eden İhsan Bilgin, restoran ve kafeterya gibi birimlere bir ihtiyaç gözüyle bakılması gerektiğini söyledi. Bir reklam panosuna dönüşmesinden endişe edilen ön cephe konusundaki soruları ise AKM’nin inşa edildiği dönemlerde bulunmayan dijital teknolojilerin, günümüzde hayatın birçok alanında olduğu gibi sanat alanında da yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlatarak cevapladı. Dijital teknolojilerin bir propaganda aracı olarak kullanılabileceğini söyleyen Bilgin, bunun kategorisine karşı çıkmanın, sadece kendimize olan güvensizliğimizi göstereceğini vurguladı. Sanatı bienallere ve bienalleri de salonlara hapsetmemek gerektiğini belirten İhsan Bilgin, böyle bir teknolojinin AKM’nin yapım yılı ve mimarisi açıdan oldukça uygun olduğunu, bir Viyana Opera Binası’nın üzerine uygulanamayacağını örnek vererek açıkladı.Toplantı boyunca yöneltilen soruları ve önerileri toplantının sonunda cevaplayan Murat Tabanlıoğlu, AKM’nin yenileme projesi için Bakanlık ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti arasında imzalanan protokolden çok daha önce gayriresmi olarak çalışmaya başladıklarını anlattı ve yapının simgeselliğini kaybetmeden teknik yapısıyla daha iyi performans gösterecek şekilde, son deprem ve yangın yönetmelikleri dikkate alınarak yenileneceği konusunda güvence verdi.

Toplantı sırasında dile getirilen bütün ihtiyaçların özümsenerek projenin tekrar gözden geçirilmesi kararı alan katılımcılar, 2. toplantıda projenin son hali üzerinde konuşabilmek için tekrar bir araya gelmek üzere anlaştılar.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.