Haberler

Hedefimiz İzmir''i dünya kenti yapmak

Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Hürriyet Yazan: Veli Şakır
Hafta başında Cumhurbaşkanı Gül''ün de katılımıyla İzmir Kalkınma Ajansı Arama Konferansı Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

EXPO süreci ve İzmir''in gelişmesi için Ajansın yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler masaya yatırıldı. Peki, nedir bu Kalkınma Ajansı ve ne yapar? Bu hafta İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can''la söyleştik.

İzmir Kalkınma Ajansı''ndan kısaca bahseder misiniz?
Küreselleşme sonucunda dünyada merkeziyetçi yaklaşım yerini yerinden yönetim ilkesine bırakmaya başladı. 2006 yılında, İzmir Kalkınma Ajansı 5449 sayılı ''Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun''a dayanarak ve iki pilot ajanstan biri olarak kuruldu. Türkiye''de kalkınma ajanslarının kurulması, demokratikleşme ve toplumu karar alma süreçlerine katma çabası olarak önemli bir adımdır. 13 Ocak 2006''da resmi açılışı yapılan İzmir Kalkınma Ajansı''nın temel amaçları kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Kalkınma Ajansları, bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda faaliyet gösteren kurumlardır.

İzmir Kalkınma Ajansı''nın faaliyetleri nelerdir ve bugüne kadar hangi çalışmalar yürütüldü?
İzmir Kalkınma Ajansı''nın ana faaliyetleri; Kalkınma Projelerine hibe desteği sağlamak, bu projeleri izlemek ve değerlendirmek, bölgesel stratejilerin belirlenmesine ve hazırlanmasına destek sağlamak, bölgeye iş ve yatırım olanaklarını tanıtmak, izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takip ederek sonuçlandırmak, girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bölgedeki kamu, özel kesim ve STK''lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, proje üretme ve geliştirme kapasitesini artırmak ve bölge hakkında araştırmalar yapmak ve veri tabanı oluşturmaktır. İzmir Kalkınma Ajansı kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin bazılarını ise şöyle özetleyebilirim: Türkiye-İtalya ikili İşbirliği Projesi gerçekleştirilmiştir. İzmir EXPO 2015 Sürecinin Yarattığı Sinerjinin Sürdürülebilirliğini Sağlayacak Yol Haritası Çalışması” konulu arama karar konferansı gerçekleştirilmiş ve bu çalışma çerçevesinde İzmir için 15 öncelikli eylem belirlenmiştir. Belirlenen eylemler içinde birinci sırada bulunan Tanıtım Stratejisi Belirlenmesi konusunda 150 kişinin katılımının sağlandığı Tanıtım Stratejisi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Bölgesel Gelişme Planı çalışmaları devam etmektedir. Kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmıştır. ‘İzmir RIS: Bölgesel İnovasyon Stratejisi'' konulu proje''nin açılış toplantısının organizasyonu yapılmıştır. İlçelerde çeşitli analizler yapılmıştır. EXPO Zaragoza 2008''de Türk pavyonu içinde İzmir''in temsili için gerekli organizasyon ve koordinasyon gerçekleştirilmiştir. Avrupa''da Kalkınma Ajansları adlı kitap çalışması yapılmıştır.

Ya Ajansın yeni projeleri ve hedefleri?
Ajans, bütün faaliyetlerini, katılımcılık esasına dayanarak hazırlanan bir bölgesel gelişme planı çerçevesinde yürütmektedir. 2009 - 2013 yıllarını kapsayan bölgesel gelişme planı hazırlıklarında 28 ilçenin her birinde tüm aktörlerin katıldığı GZFT analizi toplantıları yapılmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda belirlenecek stratejiler kapsamında proje ve faaliyetlere hibe olarak finansal destek sağlanacaktır. Proje teklif çağrısı sistemiyle projeler belirli bir süre içerisinde toplanıp, değerlendirmeye tabi tutulacak ve yarışma esasına göre destek almaya hak kazanacaklar belirlenecektir. İzmir Kalkınma Ajansı, işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla iki hibe programı uygulayacaktır. Bu kapsamda, bölgedeki KOBİ''lere, STK''lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yaklaşık 29 milyon YTL kaynak ayrılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı uzman personeli tarafından proje destekleme faaliyetlerine yönelik proje yazma eğitimleri verilecek ve teknik destek sağlanacaktır. İzmir Kalkınma Ajansı, bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi ile İzmir''in iş ve yatırım olanaklarının tanıtımını yaparak İzmir''in uluslararası tanınırlığa sahip bir dünya kenti olmasını hedeflemektedir. İzmir''e yatırım yapmayı hedefleyen firmalara yatırımın her aşamasında bilgi desteği ve danışmanlık hizmeti vererek gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden koordinasyon ve takibini ücretsiz olarak sağlayacaktır. İzmir Kalkınma Ajansı ortak akıl ve yüksek katılımcılık ile oluşturduğu bölgesel gelişme planının tanıtımı ve bu analizin paylaşılması faaliyetleri, ortak bir kent vizyonu geliştirilmesi, temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, kentin marka stratejisinin belirlenmesi, İzmir inovasyon strateji belgesinin oluşturulması, kümelenme stratejileri ve politikalarının oluşturulması, yatırımcıya yönelik kentsel pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmeye yönelik faaliyetler ve hibe programları ile teknik, finansal destek sağlama faaliyetleri ile yoğun çalışmalarını sürdürecektir.

Kimdir?
Ergüder Can, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Değişik bölgelerde Kaymakamlık ve Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında ve Londra, Middlesex University, MA Social Policy Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. “Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonlar: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme” ve “Avrupa Birliğinde Bölgesel Politikanın Gelişimi ve Yapısal Fonlar” adlı 2 kitabı yayımlandı. 2004 yılında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı ve 2005 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Dr. Ergüder Can, 2006 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.