Haberler

Denizli Hükümet Konağı Yarışması''nda Valilik ve Mimarlar Odası Karşı Karşıya Geldi

Tarih: 2 Temmuz 2009
Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim Şenel, bir basın bildirisi yayınlayarak Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Danışman Jüri Üyeliği''nden çekildiğini açıkladı. Şenel 1 Temmuz 2009 Salı günü basına sunduğu bildirisinde şunları söylüyor:

"Bir süredir kent gündemini meşgul eden Hükümet Konağı ve çevresi düzenlemesine yönelik tartışmalar TMMOB ve Valilik arasında 11 Haziran 2009 tarihinde imzalanan bir protokol ile uzlaşma noktasına gelmiş, ulusal ölçekli bir yarışma süreci de başlatılmıştır.

Ancak bu protokolün ilgili maddelerinde yer alan ''Mimarlar Odası''nın düzenlediği sempozyum sonuç bildirgesi ve Valilikçe yapılan toplantılardaki kamuoyu genel görüşleri''nin yarışma şartnamesi eki olmasına yönelik hükümler kağıt üzerinde yerine gelmiş gibi görünmektedir. Çünkü sempozyum sonuç bildirgesi bilimsel bir tespit iken Valilik raporu kamuoyu görüşlerini yansıtmak yerine Valiliğin 24 Mayıs 2009 tarihli basın açıklamasındaki Valilik düşüncelerini yansıtmakta ve Mimarlar Odası''nın düzenlediği sempozyuma ve Oda''ya çok ciddi ve ağır ithamlarda bulunmaktadır. Dolayısı ile yarışmacıya ''Sempozyumu hiç dikkate almayın'' denilmektedir. Oysa bu konu özelindeki tek bilimsel çalışma hala bu sempozyum ve sonuçlarıdır. Bir başka tehlike de Valilik sonuç raporu adıyla sunulan metnin altında imzaları bulunan kurumlar ile Oda''mızın karşı karşıyaymış gibi gösterilmesi durumudur. Mimarlar Odası yetkilerini Anayasa''dan kaynaklanan hükümlerden almaktadır. Dolayısı ile yasaya ve kente dair genel yaklaşımlara aykırı eylem ve sözler içinde hiçbir zaman bulunmamıştır. Aynı zamanda da kuruma yöneltilen haksız itham ve saldırılar da cevapsız kalmamıştır. Bu sebeple konunun Mimarlar Odası üst yönetimine yansıması sonrası genel merkezimiz ekteki açıklamayı yapma gereği duymuştur.

Bugüne kadar şahsım, Mimarlar Odası ve TMMOB bu konu özelinde kimilerince aşırı bulunabilecek bir iyi niyet göstermiştir. Ancak kağıt üzerinde imzalan protokol metnine aykırı bir durum yokmuş gibi görünse de protokolde yer alan Valilik raporunun içeriği başlı başına bu protokolün hazırlanma ve imzalanması aşamasında, karşılıklı olduğu düşünülen iyi niyetli yaklaşıma ve öncesinde gerçekleşen uzun saatlerdeki görüşmelerin oluşturduğu güven ortamına tamamen aykırıdır.

Sonuç olarak, Valilik raporunun şartname eki olarak kalması durumunda doğabilecek tüm olumsuzluklara dikkat çekebilmek adına ve bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz tüm çabalara rağmen gelinen noktada herhangi bir beklentimizin kalmaması sebebi ile Mimarlar Odası''nın kurumsal temsiliyetinin yarışmaya yansıdığı Danışman Juri Üyeliği görevinden istifa ediyorum. Başkanlığını yürüttüğüm kurumun büyük özveri ve özenle düzenlediği sempozyuma ve kurumuma yöneltilen ve hiç de şık bulmadığım bu yaklaşımları da bu yolla ret ediyorum."

Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması süreci üzerine Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle:

"Mimarlar Odası, Denizli Hükümet Konağı Binası ve Yakın Çevresi Düzenlemesi Ulusal Yarışma Süreci ile ilgili yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama yapma gereğini duymuştur.

Denizli Valiliği''nin 2009 yılı yatırım programına alınan hükümet konağının yapılması, planlanan alanın kent merkezinin en önemli parçası olması, bu alanda bulunan tescilli mevcut Hükümet Konağı ve tescilli olmamasına rağmen korunması konusunda mutabakat olan diğer bazı Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı''nın özgün örnekleri olan yapıların varlığı ve yine bu alanda yapılacak düzenleme çalışmalarının kent merkezine çok ciddi bir müdahale anlamına geleceği kuşkusuzdur. Yeterli ve ayrıntılı düzeyde etüt edilmesi gereken bu konu, Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından bu alan özelinde düzenlenen bir sempozyum ile değerlendirilmiş ve sonuçları itibariyle bir tartışma süreci başlatılmıştır. Sempozyuma konu ile ilgili farklı üniversitelerden pek çok uzman, Denizli Belediyesi eski başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, TMMOB''ye bağlı odaların temsilcileri, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri ve Denizli''nin önemli fikir insanları katkıda bulunmuştur. Bu açıdan, Mimarlar Odası tarafından düzenlenen sempozyum bu konu özelinde düzenlenen tek bilimsel çalışma olma özelliğini korumaktadır.

Sempozyum sonucunda yayımlanan Sonuç Bildirgesi, Denizli Valiliği tarafından ''kamuoyunun beklentisini karşılamıyor'' yargısı ile Denizli Ticaret Odası''nda toplumun çeşitli temsilcilerinin bulunduğu ortamda değerlendirmeye açılmıştır. Ancak bu değerlendirme, sempozyuma katılmayan kişilerin de içinde olduğu bir grubun ''oylamasına'' açılmak suretiyle bir talihsizlik yaşanmıştır. Bilimsel toplantıların sonuçlarının oylamaya tabi olamayacağı açıktır. Bu durum Valilik ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi arasında bir gerilime sebep olmakla birlikte, Mimarlar Odası Denizli Şubesi''nin yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımları sonucu yeni bir diyalog ortamı oluşmuştur. Bu yaklaşımın altındaki temel sebep, Denizli kentinin ihtiyacı olduğuna inandığımız ve ısrarla savunduğumuz bütüncül planlama yaklaşımının hayata geçirilmesi için bir zemin oluşturmak ve bu planlama fırsatını kaçırmamak anlayışıdır. Bu diyalog süreci bir uzlaşma protokolü ile sonuçlanmış ve protokol çerçevesinde ulusal ölçekte bir yarışmanın hazırlıkları başlamış, jüri oluşturma ve şartname çalışmaları tamamlanmıştır.

Mimarlar Odası''nın bir uzlaşma şartı olarak gördüğü ve protokole giren ''Sempozyum sonuç bildirgesinin şartname eki olması'' önerisine karşılık Valilik kendi değerlendirme raporunun da şartname eki olmasını talep etmiştir. Valilik açıklamasının Valiliğin kendi görüş ve düşüncelerini açıklayan bir içeriğe sahip olması beklenirken, Mimarlar Odası''na ve Oda tarafından düzenlenen sempozyuma yöneltilen ciddi, ağır ve rencide edici ithamların yer aldığı bir metin karşımıza çıkmıştır. Denizli Valiliği''nin açıklamasını bugüne kadar sürdürülen iyi niyetli diyalog çabalarını zedeleyici bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Nitekim söz konusu rapor, yalnızca Denizli özelinde değil, tüm Türkiye mimarlık camiası tarafından da tepki ile karşılanmıştır.

Bu süreçte bazı meslektaşlarımızın yarışma alanındaki mevcut yapıların yıkılabileceği ile ilgili görüşlerinin kendilerinin kişisel değerlendirmeleri olduğunu, Mimarlar Odası''nın görüşlerinin Sempozyum Sonuç Bildirgesi''nde yer aldığını hatırlatmak isteriz.

Mimarlar Odası geçmişten beri tüm birimleri ile yasalardan gelen görevi gereği kamuoyunu aydınlatmayı sürdürmektedir. Denizli Valiliği''nin Mimarlar Odası''na ve yapılan sempozyumun sonuçlarına karşı tavırlarının bilimselliğe aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek durumundayız. Denizli Şubemizin kentin en önemli alanında düzenlenme yapmak için açılan bu yarışmanın şartnamesini oluşturmak üzere düzenlediği bilimsel etkinliğin sonuçlarının yarışma süreçlerine yansımasını gözetmesi en doğal görevidir.

Yarışma süreçlerinde jürinin bağımsız karar verebilirliği üzerine bir tartışma başlatılmasının jürinin çalışmalarını olumsuz etkileyeceği düşünülmeli ve bu konuya özen göstermenin öncelikle yarışmayı düzenleyen kurumların görevi olduğu unutulmamalıdır

Denizli Valiliği başta olmak üzere ilgili tüm tarafların bu hassasiyeti göstermelerinin yarışma sürecini olumsuz etkileyebilecek tartışmaları sonlandıracağını umuyoruz. Valiliğin açıklamasıyla birlikte sürecin geleceğine yönelik ciddi endişelerimiz oluşmasına rağmen, Denizli ve geleceği açısından bu yarışmanın kurumlar arasında işbirliği ve uzlaşma süreçleri sürdürülerek tamamlanmasına önem veriyoruz. Yarışmanın sağlıklı biçimde sonuçlanmasının, her şeyden önce Denizli kentinin yararına olacağını hatırlatmak istiyoruz."

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.