Haberler

Denizli Hükümet Konağı Yarışması''nda, Plan Tadilatına Mimarından Onay

Tarih: 16 Kasım 2009 Derleyen: Dilek Öztürk
Arkitera Mimarlık Merkezi olarak Denizli Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışmas''nın sonuçlanmasının ardından yaşanan gelişmelere ışık tutmaya çalışıyoruz. Yarışma''da Yavuz Selim Sepin, İlknur Karakaş Kahraman ve Emre Gönül tarafından tasarlanan proje, uygulama safhasında, İl Belediye Meclisi''nde değiştirildi ve bu durum büyük yankılar getirdi. Bu konuyla ilgili Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel ve yarışma birinci proje müellifi Yavuz Selim Sepin''in görüşlerini aldık.

Şenel, birinci projeyi, belediyenin yüksek maliyetler nedeniyle uygulamak istemeyeceğini düşünerek, projede bir değişikliğe gidildiğini ve bu değişikliğin bir art niyet içermediğini belirtiyor. Şenel ayrıca, projenin ana kurgusunu olşturan yolun yayalaştırma kararı, yeni hükümet binasının yerini de değiştireceğini vurgulayarak, projenin özünden kopacağını ifade ediyor.

Birinci Proje Müellifi Yavuz Selim Sepin ise, meclisin aldığı bu karara karşı olmadığını, hatta bu kararın projeye artılar katacağını düşünüyor. Fakat Sepin, belediye meclisinin aldığı bu karar sürecinde aktif olarak katılamamalarını eleştiriyor. Sepin, bu projenin bir konsept projesi olduğunu ve gelişmelere açık olduğunu belirtiyor.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel
Denizli Hükümet Konağı yarışma süreci, sonuçları, kolokyum ve ardından başlayan projenin uygulama süreçleri de aynı şekilde sıcak tartışma ortamları doğuracağa benziyor.

Hükümet Konağı yarışması bilindiği gibi yalnızca Hükümet Konağı değil Denizli kent merkezinin en önemli alanının da tasarımını içeriyordu. Bu alanda beklentide Denizli''nin ihtiyaç duyduğu -ki bu tüm kesimlerin kabul ettiği bir ihtiyaçtır- nitelikli bir kent meydanı elde edilmesi yönünde idi. Birinci seçilen proje ödül alan ve yarışmaya katılan diğer tüm projeler gibi meydan olgusunu gerçekleştirebilmek adına yarışma alanı sınırları içerisinde bir takım imar planı değişiklikleri ve ulaşım kararları belirlediler. Hatırlanacağı gibi bu zaten şartnamede de yarışmacılardan istenilen bir değişiklikti. Birinci seçilen proje müellifi Sn.Yavuz Selim Sepin de tasarımında ana kurguyu Kız Meslek Lisesi, Mevcut Hükümet Konağı ve Eski taş binaların önünden geçen yolu yeraltına alarak yarışma alanı ile alanın karşısında bulunan diğer kamusal alanı yarışma alanına dahil etme kararı üzerine oturtmuş idi. Açıkçası bu müdahaleyi diğer pek çok projede de görmek mümkündü. Sn. Sepin ayrıca yeni hükümet konağı binasını da bu üç binanın izi üzerine oturtarak Denizli kent merkezinin tarihsel izini koruduğunu ifade ederek Jürinin de olumlu düşüncelerini alan ve diğer projelerden farklılaşan bir tasarım kararı vermişti.

Buraya kadar her şey sorunsuz gibi görünmekle birlikte belki de sorunun asıl kaynağı uygulamaya yönelik çalışmalar oldu. Çünkü yatırımın hayata geçirilmesi için Valilik yalnızca Hükümet Konağı yapımı ile ilgili süreçte sorumluluk sahibi. Bölge için gerekli plan tadilatı ve yolun yer altına alınması gibi uygulamalar Denizli Belediyesince gerçekleştirilecek konular. Söz konusu yolun yer altına alınması bu günün şartlarında Denizli Belediyesinin yüksek maliyeti sebebi ile pek de uygulamayı düşünmediği bir durum. Diğer bir sorun ise yolun yer altına girdiği ve çıktığı noktaların pratikte birinci projedeki yerlerinde gerçekleşemeyecek olması. Yolun yer altına alınması kararının kesinlikle uygulanması durumunda batma noktasının çok daha fazla geriye alınması (Çınar Meydanı yönünde) gerekecek.

Denizli Valiliği projeyi hayata geçirmek konusunda ödeneğin değerlendirilmesi gerekçesi ile oldukça acele ediyor. Bu durumun getirdiği noktada yarışma şartnamesinde de ifade edilen ve birinci seçilen projeye uygun olarak hazırlanması gereken plan tadilatı çalışmaları İl Özel İdaresi tarafında hazırlanarak Denizli Belediye Meclisine sunuldu. Tam da bu noktada yeni bir tartışma süreci başlamış oldu. Çünkü Valilik ve Belediye birinci seçilen projenin uygulanabilirliği ve ekonomik ve fiziksel şartların sağlanabilmesi niyeti ile yer altına alınması gereken yolu yer altına almayarak sadece yayalaştırma yapmış ve Denizli kent merkezi trafiğinin ana omurgası olana bu trafik yolunu yarışma alanı etrafına dağıtmıştır. Öncelikle şunu ifade etme isterim ki bu çalışmada herhangi bir art niyet olduğunu düşünmüyorum ancak sunulan çalışmanın da ciddi bir takım sorunlar içerdiğini de kabul etmek gerekiyor. Plan tadilatı Belediye meclisine sunulur sunulmaz Mimarlar Odası olarak konuyu ilgili komisyonumuzda ele alarak bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme çalışması sırasında planın altında imzası bulunan İl Özel İdaresi İmar Müdürü de bize eşlik etti. Ayrıca yarışma Jüri Başkanı Sn. Prof. Dr. Zekai Görgülü hocamızı ve birinci proje müellifi Sn.Yavuz Selim Sepin''i de gelişmelerden haberdar ederek fikirlerine başvurduk.

Geldiğimiz nokta da somut durum şu: Derin tartışmalar ve gerilimlerle gerçekleşen ve genel olarak kabul gören bir yarışma sonucu elde edildi ve Valilik projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Ama projenin ana kurgusunu oluşturan yolun yayalaştırılması kararı pek çok sebepten ötürü yolu yer altına alarak gerçekleşemeyecek gibi görünüyor. En azından bu günün koşullarında. Eğer yol yayalaşamıyorsa Sn. Sepin ''in yeni hükümet konağını koyduğu yere bu binanın yapılması da söz konusu olamaz. Bina buraya yapılmaz ise de bu projenin birinci seçilme kriterleri ortadan kalkacak yani proje özünde tamamen kopacaktır.

Belediyeye sunulan İmar Plan tadilatına bu değerlendirmeler ışığında bakacak olursak plan önerisinin seçeneksizlikten kaynaklana bir öneri olduğunu düşünebiliriz. Ama şu da bir gerçek ki öneri planın ulaşım kararları oldukça ciddi çekinceler uyandırıyor.

Kurumsal olarak şu ana kadar plana herhangi bir itirazımı olmadı. Sebebi ise bu plana itirazımız durumunda konunun kent içinde bir çözümsüzlüğe sürüklenecek olması. Bir takım uzmanlar kent merkezinin bu en önemli trafik aksının bir kavşakla bölünmesi durumunda oluşacak sorunun doğru bir sinyalizasyonla çözülebileceğini düşünürken başka düşünceler bu uygulamanın ciddi sorunlar doğuracağına yönelik.

Bu konuda birinci seçilen proje müellifi Sn .Yavuz Selim Sepin ve değerli jüri üyelerinin yönlendirici ve sorunun çözümüne yönelik ciddi katkılar koyacağını düşünüyor ve değerli düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz.

Son olarak ifade etmek isterim ki, Denizli kent merkezinin yalnızca bu bölgesinin değil daha üst bir ölçekte ulaşım kararlarının yeniden ele alınması ve bu alanında belki bu çalışmadan sonra yeniden değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak bu ihtiyaca yönelik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz .En geç bir ay içerisinde değerli uzmanların katılımı ile ‘''Denizli Kent Merkezi Ulaşım Sorunları ve Otogar Alanı ‘'' konulu bir panelin hazırlığı içerisindeyiz. Düzenleyeceğimiz panelin ve tüm çabalarımızın Denizli kentine yarar sağlayacağını umuyorum.

Elimden geldiğince kısaca aktarmaya çalıştığım değerlendirmeler umuyorum ki konuyu takip edenlere bir fikir vermiştir.

Yarışma Birinci Proje Müellifi Yavuz Selim Sepin


Denizli Kent Merkezi 1.lik Ödülü

"Yarışma süreci içerisinde bu iki alternatifi de düşünerek projemizi hazırladık.Uygulamada yolun alta alınamaması durumunu da değerlendirip projemizi bu alternatiften etkilenmeyecek şekilde oluşturduk.Yolun alta alınmasını, trafiği son derece rahatlatan bir çözüm içerdiği için tercih ettik. Bunun yanında trafiğin sağlıklı bir şekilde çözülerek , yolun alta alınmadan yayalaştırılmasının, projeye artı bir değer katacağı inancını taşıyoruz. Yolun yerin altına alınması pek tabii ki büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Büyük bir bütçenin yanında ,meydanın ve çevresinin yapımı sırasında yaşanacak olumsuzluklar ,zamanlamada ki belirsizlikler belki de Denizli''nin kaderini değiştirecek bu projenin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkileyecektir.Diğer taraftan yolun alta alınmadan yayalaştırılmasında örneğin tartışmalara neden olan yolun üzerinde kalan mevcut ağaçların korunması , yolun alta alınırken yaşanacak problemlerden arınması gibi konular gündem dışı kalıyor.


Beledeiye Meclisi''nin Önerdiği İmar Plan Tadilatı

Bir tarafta böyle büyük bir sorun yumağı varken, diğer tarafta, yolun altına alınmadan, bazı Avrupa kent merkezlerinde olduğu gibi, merkezi yayalaştırılıp buradan geçen yolların ring şeklinde çözülmesi gerektiğine inanıyorum.Gönül isterdi ki meclise sunulacak proje, bizimle birlikte hazırlansın.

1. Proje''nin 14 Metrelik Yol Önerisi1. Proje''nin 24 Metrelik Yol Önerisi


Mecliste onaylanan projenin , bir noktası dışında kabul edilebilir.Şöyle ki; Arsanın güneyinde Kız Meslek Lisesi''nin cephesine paralel olan cadde yaklaşık 15 m. genişliğinde.Yolun düzenlenmesi gerekiyor.Yolun öneri imar planındaki gibi 24,5 metreye çıkarılmasıyla, Kız Meslek Lisesi''nin bir kısmının yolda kalacağı anlamı ortaya çıkıyor, yani Kız Meslek Lisesine müdahale edilmesi gündeme geliyor. Kız Meslek Lisesi''nin ucundan tıraşlanması yolun yeraltına alınmaması durumunu savunmasız bırakıyor.Bir şeyi ya tamamen korursunuz ya da korumazsınız.Bu önemli bir çelişki yaratıyor. Ayrıca ,önerilen bu durumda dahi, raylı sistemin oradan geçmesi teknik açıdan imkansız görünüyor.

Bu konu ile ilgili, planlarda gösterdiğimiz gibi iki seçenek sunduk. Eğer oradan 24,5 metrelik bir yol geçecekse, Gazi M. Kemal bulvarı ile 556 sokak köşe binalar kamulaştırılmalı, raylı sistem ve yol geniş bir kavşakla düzenlenmelidir. Ya da, o yolun yine 15 metre olarak bırakılması ve Güney- Batıda Atatürk Parkı''na giden Şehit Şükrü sokağa bağlanmasını önerdik.

Bu bir konsept projesi. Gelişmelere açık... Çıkacak problemler Belediye, Valilik ve ilgili kurumlarla gözden geçirilerek yeniden değerlendirilir.Burada önemli olan, yarışmada sunulan konseptin aynen korunmasıdır, Valilik Binası''nın ilk etapta yapılması, böyle bir merkezin, başka müdahalelerden etkilenmeden ortaya çıkması, en büyük dileğimizdir.Her kesimin projeyi ve konsepti uygulama konusunda iyi niyetli olduğundan hiçbir endişemiz yoktur.

Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

  

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.