Haberler

Geleceğin Yeşil, Küresel ve Dünya ile Bağlantılı Şehri: Sydney

Tarih: 6 Temmuz 2010 Çeviren: Ö.Duygu Çil
Sydney 2030 projesi, önümüzdeki 20 yıl ve daha sonrası için şehrin sürdürülebilir gelişimini yansıtan bir vizyon sunuyor. Gelişim sadece fiziksel çevre ile değil, onunla birlikte ekonomi, toplum ve kültürlerle de alakalı. Bunların tümü, cesur fikirler ve iyi yönetişimle ele alındığında, şimdiki ve gelecek topluluklar için çok daha iyi çıktılar elde edilebilir.

Yeşil
Projeye göre Sydney, uluslararası anlamda göze çarpan çevre performansı ve ekonomik büyümeyi sağlayan yeni yeşil endüstrileri ile çevre lideri olarak tanınacak. Şehir, yeşil altyapı ağı ile enerji, su ve atık taleplerini azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürecek; yerel bitki örtüsünü, hayvanları ve ekolojileri koruyacak.

Küresel
Sydney, Avusturalya''nın en değerli Küresel Şehri ve birinci sınıf turizm programları ile uluslararası giriş kapısı olarak kalacak. Kültürel altyapı, ikon ve simgeleri ile yatırımlarını sürdürecek.
İş faaliyetleri için rağbet gören alanları içeren şehrin merkezi yüksek nitelikli iş fırsatlarını bünyesinde barındıracak. Bunun yanında küresel yetenekleri beslemek, kendine çekmek ve kaybetmemek için sosyal, kültürel ve dinlenme tesislerini destekleyecek. Şehir, inovasyon ve yeni nesil teknolojilerini, yaratıcılık ve işbirliğini teşvik ederek kucaklayacak. Küresel kültür ağlarının bir parçası ve küresel bilgi alışverişinin aktif bir katılımcısı olacak.

Dünya ile Bağlantılı
Sydney yürüyüş, bisiklet ve şehir köyleri, merkezi ve Sydney''in geri kalan iç kesimlerini bağlayan transit yolları ile geçilmesi kolay bir şehir olacak. Bazı kasabalar toplum yaşamı için güçlü odak noktaları olmaya devam edecek ve aidiyet duygusunu teşvik edecek. Şehir genelinde artan karşılanabilir evlerin payları ile göreceli eşitlik yükselecek. Toplum faaliyetlerine, program ve hizmetlerine daha iyi erişim sağlanabilecek.

Kültürel canlılık yüksek oranda sanatsal ifade, performans, etkinlik ve festivallere katılımlarla gerçekleşecek. Yerli halk ve yaşam kültürleri desteklenecek. Şehir, değişime liderlik etmek için hükümetler, özel sektör ve toplumla ortaklık ve işbirliği yapacak. Diğer Avusturalya''lı ve uluslarararası şehirlerle kültürel, ticari ve karşılıklı faydalı ilişkiler hedeflenecek.Şehri Dönüştürecek 5 Büyük Hamle

Sydney halkı, insanların rahatlıkla yürüyebildiği caddelerin olduğu, iyi planlanmış bir toplu taşıma sistemi ile çevrelenmiş, açıkhava etkinlikleri ile donanmış, kendi hikayesini anlatan, kendi kendine yeten toplulukların yaşadığı, limana kamusal erişimin sağlandığı ve her türlü çeşitliliğe(kültürel, dini, yaş, cinsiyet, aile yapısı) saygı gösterildiği bir şehirde yaşamak istiyor.

Vizyon, Sydney''i daha başarılı, sürdürülebilir ve canlı hale getirmek için beş hamle ile küresel ısınma, yükselen petrol fiyatları, azalan konut karşılanabilirliği ve büyüme sorunlarına cevap buluyor.

1- Küresel kentin kalbinde yeniden canlandırılmış şehir merkezi
Şehir Merkezi kültür, turizm, iş ve perakende yoğunluğunun göbeği. Opera binası, köprü, liman ve gecenin silüeti kentin simgeleri arasında yer alıyor. Başarılı çağdaş şehirler sanat, tasarım, kültür, eğlence, etkileyici nitelikte kamuya açık alanlar ve iş merkezleri ile harika alışveriş deneyimlerini kolay erişimle sunarlar. Buradan hareketle Danimarka''lı ünlü mimar Jan Gehl, şehrin daha kolay hareket edilebilir ve davetkar olması, devlet arazilerinin tasarımını geliştirmek için çeşitli stratejiler sundu. Barangaroo''da iyileştirme çalışmalarının yapılması, ticari büyümeyi ve liman kıyısındaki mıntıkada yeni bir sürdürülebilir şehrin yaratılmasını sağlayacağından üzerinde durulan bir fikir oldu.


Küresel Sydney için yeni liman bölgesi, dağıtılmış yeşil altyapı , merkezi bir omurga ve yeni 3 büyük meydan, yeşil alanlar ve yaya sever sokaklar, Sydney''in kabul edilmiş yerli hikayesi ve kültürü

Dinamik bir ekonominin sağlanması yaratıcı bireylerin birbirleriyle etkileşim ve ilişkilerinin varlığına, uyarıcı bir çevreye, karşılanabilir konaklamaya, canlandırıcı iş, üretim ve etkinlik alanlarına giriş kolaylığına bağlı.

2- Sydney''in iç kısımları ile entegre edilmiş toplu taşıma ağı
Kalabalık, ekonomik kalkınmaya engel ve özel araç kullanımı sera gazı salımında büyük etken. Otobüs ve taksiler sıkışıklıktan etkileniyor, bisikletlet kullananlar ve yayalar için bazen teşkili olabiliyorlar. Bu sebeple sürdürülebilir ve entegre edilebilir ulaşımın planlanması gerekiyor. Doğru ulaşım tarzının en uygun fiyatlandırma ile en kolay şekilde yapılması önem taşıyor.

3- Yaşanabilir yeşil ağ

Yaşanabilir yeşil ağ yayalar öncelik veren cadde ve şeritlerden oluşuyor. Şehir genelinde güvenli ve etkileyici yollar sağlamak için kasabalara bağlanan 10 yeşil koridor öneriliyor. Dünya ile bağlantılı bir şehir olmanın temelinde insanların rahatlıkla hareket edebilmesi ve yüz yüze bir araya gelebilmeleri yatıyor.
Ayrı bisiklet yolları, gölgeli patikalar, ağaçlarla çevrili sokaklar ve azaltılmış araç trafiği, insanları yürümeye ve bisiklete binmeye davet eden yeşil koridorun en önemli işaretleri olarak nitelendiriliyor.

4- Kasaba toplulukları için etkinlik merkezleri
Gelecek sürüdürülebilirliliği, gerekli yerel hizmetlerin uygun toplu taşıma yakın mesafeler yaratarak şehir merkezi ve diğer kasabalara ulaştırılması anlamına geliyor. 10 etkinlik göbeği, sağlık, alışveriş, insanlarla biraraya gelme, iş, eğitim ve kültürel deneyimler için odak noktası yaratıyor.

5- Dönüştürücü gelişim ve sürdürülebilir yenilenme
2030 vizyonu şehir içindeki büyük yenilenmenin şekline yön verecek stratejik yollar sunuyor. Bu stratejiler sürdürülebilir su kullanımı, atık yönetimi, Avustralya''lı ve uluslararası mimarların öncülüğünde tarihi binaların yenilenmesi ve dizaynı konularında dünyaya yeni yaklaşımlar sunacak gibi görünüyor.


Sydney 2030 Vizyonuna Stratejik Yaklaşım
Büyük beş hamlenin yanında 10 stratejik yol ve 186 hareket, Syndney''i 2030 vizyonu doğrultusunda yeşil, küresel ve dünya ile bağlantılı olacak şekilde dönüştürecek.

- Global ölçekte rekabetçi ve yenilikçi şehir Sydney
Şehir Merkezi küresel Sydney''in kalbi ve Avustralya''nın ekonomik refahı için kritik bir önem taşıyor. Global anlamda rekabetçi şehir, iş, çalışanlar, yerleşikler için fırsatları genişletiyor.

Gelecek planlarına göre Sydney''nin küresel ve ulusal ekonomik başarısı şehir merkezini batıya Barangaroo''ya genişleterek güçlendirilecek. Toplu taşıma, yürüme ve bisiklet bağlantıları ve yarattığı yeni fırsatlarla şehrin ileriki küresel ekonomik gelişim dalgasında pozisyon almasını sağlayacak.

2030''da Sydney:

Artan oranla finans, gelişmiş işletme servisleri, eğitim, yaratıcı endüstriler ve turizm alanlarında 97 bini ek iş olmak üzere az 465 bin iş.
Şehirde en az 138.000 konut, ev çeşitliliğinin artması için 48.000 ek konut
Elektrik talebinin yüzde 100''ünün yerel elektrik üretiminden kaşılanması

- Önde gelen çevreci
Küresel ısınma, yirmibirinci yüzyılın kentsel yönetimin en önemli konularından biri olabilir. Sera gazı salınımını düşürmek için bir dizi etkin hareket gerekiyor. Hükümetin tüm düzey yetkilileri, özel sektör ve toplum Sydney''in yeşil bir şehir haline gelmesinde hayati role sahip.

2030''da Sydney:

2006 yılı sera gazı salınım düzeyinin yüzde 70 oranında azalma
Yürüyerek ve bisikletle yapılan geziler şehirdeki seyahati karşılama oranın yüzde 10''lardan yüzde 50 düzeylerine çekilmesi
Özel olmayan araçların iş seyahatlerinde kullanımı oranı: Yüzde 80

- Bağlantılı bir şehir için entegre ulaşım
Sydney''in, seyahatler sırasında ve şehir içinde özel arabaları daha az tercih ederken daha fazla yaya dostu bir şehir olması planlanıyor. Şehir, sıkışıklığı azaltmak için trafik ve park için yeni yaklaşımlar arıyor.

2030''da Sydney:

Şehir sakinlerinin market, sağlık hizmetleri, sosyal alan, eğlence, eğitim ve kültürel altyapıya uzaklığı: 10 dakika (800m) yürüme mesafesi

Şehir sakinlerinin Foreshore ve Parklands Liman''ına, Moore, Centennial veya Sydney parklarına bağlanan kesintisiz yeşilliklere olan uzaklığı: 3 dakika (250m) yürüme mesafesi

-Yaya ve bisikletliler için bir şehir
Şehrin sağlığı için yürüme ve bisiklet kullanmanın şehrin genelinde, özellikle de işe giderken ve dönerken tercih edilmesi gerekiyor.

- Hayat dolu ve cazip bir şehir
Sydney''in önde gelen mimarları şehrin küçük meydanlarını, parklarını canlandırmanın yollarını arıyor. Şehir merkezinden kasabalara Doğu- Batı bağlantılarını güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

2030''da Sydney:
Şehirde, insanların çoğunun güvenilir olduğuna inananların oranı: Yüzde 45

- Canlı yerel topluluklar ve ekonomiler
Sydney, her biri farklı karaktere, önemli ekonomik ve istihdam rolüne sahip kasabalar şehridir. Şehirlerin yerel kasabaları girişimci ruhu, topluluk hayatını, kültür ve istihdam gelişimini teşvik eden etkinlik merkezleri sayesinde daha güçlü olabilirler. Etkinlik merkezleri alışveriş, eğitim ve çalışmak için sakinlere olanak sağlar.

- Kültürel ve yaratıcı bir şehir
Yaratıcı bir yaşam kişilerin gelenekleri ve yaşam tarzlarını paylaşan bir özellik taşır. Yerel halkın kültürü ve çeşitlilik değer görür. Şehir yaratıcı ifade için platform sağlar. Dünya ölçeğinde kültürel destinasyonlara odaklanarak yaratıcı endüstrilerde artan işlere olanak tanır.

Şehir kültürü sanattan öteye yaşam stiline, doğal çevreye, geleneklere ve cemiyetlere uzanır. Bölgenin tarihinde, alışkanlıklarında, inançlarında, farklı toplulukların yaşamlarında kendini bulur.

-Çeşitli nüfus için konutlar
Sürdürülebilir Sydney 2030 vizyonuna göre sosyal konut sayısı toplam konutların yüzde 7,5''ini kapsayacak. Herkesin şehrin iç kısmının olanaklarından yararlanması ve keyfini sürmesi için karşılanabilir konutlar yapabilmenin yaratıcı yolları aranacak.

2030''da Sydney:

Karşılanabilir konut miktarı: Toplam konutlardan yüzde 7,5''lik pay
48,000 ek konut

- Sürdürülebilir gelişim, dizayn ve yenileme
Kentsel tasarım Sydney''in yaşanabilir bir yer olması için katkıda bulunacak ve sürdürülebilir bir sistem kurmak adına toplumun çağrılarına yanıt verecek.

-Etkili yönetişim ve ortaklıklarla yapılan uygulamalar
Sydney''in Avustralya''nın küresel şehri olarak adeta bir muhafız olma gibi önemli bir rolü var.Temel hizmet ve gerekli düzenlemeler yoluyla şehir savunucu, lider ve bir ortak olabilir.

City Of Sydney

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/2030/

 

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.