Haberler

Mimarlık Firmaları Geleceğin Kentlerini Düşlüyor

Tarih: 20 Ağustos 2010 Kaynak: Newsweek Çeviren: Bahar Bayhan
New York ve Los Angeles 2030''da neye benzeyecek? Bu soruyu 3 tanınmış mimarlık firmasına sorduk. Yanıtlar ise çok çarpıcı ve birçok açıdan da devrimsel. Nasıl yaşadığımız, çalıştığımız, eğlendiğimizden yola çıkarak her firma kentlerimizin gelecekte nasıl bir hal alacağına dair farklı düşüncelere sahip.

NEW YORK

Richard Meier ve Ortakları


Meier ve Ortakları''nın rekreasyon, konut ve iş alanları kurgusu

New York, nüfusu büyüyen bir şehir olmasına karşın yaşam kalitesini etkili biçimde toplu taşıma ve yeşil alanlar üzerinden geliştirebilir. Manhattan etrafında yeşil bir çevre yaratmak için kentin kıyı parklarına çarpıcı bir gelişme önerdik. Kırmızı arterler kentin bir ucundan diğer ucuna daha akıcı bir ulaşım sunuyor. Asıl amaç ışıklandırma, hava kalitesi, sıkışıklık ve gürültü konularında iyileştirme sağlamak. Manhattan''da gelecekteki ulaşım sisteminin merkezi olarak Eski Posta Ofisi Binası''nda bulunan Penn İstasyonu demiryolu hizmetiyle 34. Cadde/Hudson Yards mahallesini düşündük. Yeni 7 numaralı metro hattı 42. caddeden nehir kenarındaki 34. Cadde''ye iniyor ve aynı zamanda 34. caddenin sonuna deniz taksi ile ulaşım da mümkün. Mimari sunuşlar, park alanlarının aşağısında gelişen binalara atıfta bulunuyor.

Ev ile İş Arasındaki Dolaşım
İşe nasıl gidip dönebiliriz?

Başarılı kentlerin en önemli noktası mükemmel bir ulaşım sistemine sahip olmaları. Bizim tasarımımız 34. caddede mümkün olabilecek bir dönüşümü öngörüyor. Yerel otobüs ve metro iyileştirmeleri Penn İstasyonu''nun yenilenmesi ile bağlantılı. Ferry Servisi''nin New Jersey nehri kıyısından genişletilmesi önemli bir fayda sağlayacak. Kent içi toplu taşımada alternatif enerji kaynakları ile çalışan araçlar kullanılacak.Rekreasyon
New York, nehir kenarlarının çevrelenmesiyle rekreasyon amaçlı oluşturulan bir yeşil alan kaynağı buldu. Trafik sıkışıklığındaki azalma Broadway ve Park Avenue gibi ana arterlerin diğer mahallelere ve parklara yeşil bir bağlantı yolu oluşturulmasına izin veriyor.

Nerede Yaşayacağız?
Önümüzdeki 25-30 yıl içinde, binaların %75''i sürdürülebilir teknolojilerle yenilenecek. Güneş, rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan faydalanabilen daha sürdürülebilir konutlarda ve ofislerde yaşayıp çalışacağız.

Cooper, Robertson ve OrtaklarıCooper, Robertson ve Ortakları''nın rekreasyon, konut ve iş alanları kurgusu

Dormant kıyı alanları ve az kullanılan demiryolu sistemi New York mahallelerinin sonraki döneminde dönüşüme uğrayacak. Bu mahallelerin başarıları hafif trenlerden, bisiklet paylaşımı programlarına kadar küçük ve büyük ölçekli sistemlerle uyum sağlayabilen bir çoklu ulaşım ağının yaratılmaSIna bağlı. Bu mahalleler, Manhattan''ın iş merkezi alanlarına bağlandığında karma kullanımın hakim olduğu açık mekanların bulunduğu, iş imkanları sunan ve New York halkının mahalleleri ile ilgili beklentilerini karşılayacak alanlar haline gelecek.

Ev ile İş Arasındaki Dolaşım
Hareketlilik
Manhattan kent merkezine uzanan gelişmiş demiryolu ağı Grand Central''dan Hudsan Yards''a kadar uzanacak. Çalışma alanları, yerleşim alanı gelişmesi ve kültürel faaliyetler bu hat boyunca şekillenecek ve yeni açık alanlar etrafında gelişecek. Artan biçimde çok modelli ulaşım ağı yeni kıyı yerleşimlerine ulaşacak.Rekreasyon
Ulaşım seçenekleri arttıkça yerleşim ve çalışma alanları yoğun biçimde karma hale gelecek, yeni açık alanlar da Manhattan''ın tam kalbinde bulunacak. Broadway adanın merkezinde bir yeşil omurga haline gelecek. East ve Hudson Nehirleri boyunca yeni mahalleler açık alanlarla birleşecek ve birbirine bağlanacak.

Çalışma ve Konut
Önümüzdeki yıllarda New York''un demiryolu istasyonları ve kıyı alanları yeniden keşfedilecek. Hızlı feribotlar ve aktarmalı otobüs hatları bunları iş alanlarına bağlayacak. Bu yeni gelişmeler yüksek karma kullanımın olduğu mahalleleri oluşturacak. Yerleşimler ev içinde çalışmaya olanaklar sağlıyor.

HOK


HOK''Un rekreasyon, konut ve iş alanları kurgusu

Gelecekte binalar sadece ikamet edilen yerler olmaktan çok çalışma ve eğlenceyi de kapsayan, kendine yeterli ve bağımsız mekanlar haline gelecek. Biyolojik arıtma sistemi doğrultusunda atık sularının %100 yeniden kullanımı gerçekleşmeyebilir fakat enerjilerinin çoğunu kendileri üretebilecek. Binalar küçük rüzgar tribünleri ile kaplanacak ve gömülü güneş enerjisi teknolojisiyle kendini temizleyebilen cepheler giydirilecek, aynı zamanda çok yüksek miktarda elektrik üretebilecek. Ulaşımdaki yenilikler bireysel ulaşım biçimini geliştirerek tamamiyle kent içindeki hareketimizi değiştirecek. Trafik sorunu azalarak kişisel hareket kabiliyeti artacak.

Ev ile İş Arasındaki Dolaşım
Toplu Taşıma
Gelecekte her gün kullandığımız yollar değişecek. Kişisel hızlı ulaşım (PRT- Personal Rapid Transit), küçük otomatik araçlarla bir toplu taşıma seçeneği. Teoride PRT diğer ulaşım olanaklarından daa hızlı bir ulaşım olanağı sunuyor.

Çalışma Alanı
Karma kullanımlı tesisler aslında kentin doğası ve yaya ortamının yaratılmasını sağlıyor. Çoklu kullanımlı tesisler aynı duvarları paylaştıkları için dış etkilerden daha iyi korunuyor. Bu yapılar ticaretin ve konutların bir arada olduğu karma kullanımlı bir kuleyi olanaklı kılıyor.

Konut
Yerleşim terasları
Bu binalar, üçte birini güneş enerjisinden, üçte birini biyokütle enerjisinden, üçte birini rüzgar enerjisinden sağlayacak şekilde enerjisinin tamamını kendi içinde üretecek.

LOS ANGELES

City LAB-UCLALos Angeles''ın gelecek manzarası çekirdek aile evlerinin ve insanların yaşaması, çalışması, eğlenmesi için daha yoğun mekanlar sunan alışveriş merkezlerinin dönüşümüne dayanıyor. Aynı zamanda daha geniş ve verimli bir kamusal alanın da parçası olmalılar.

CityLAB-UCLA ana kadrosu: Dana Cuff, Roger Sherman, Tim Higgins, Per-Johan Dahl, Linda C. Samuels, Amelia Wong.

Konut
Kentin yerleşim alanının %85''i tek aile evlerine ayrıldı. Gelecekte yerleşimlerde herhangi bir yeşillik olmayacak fakat buna karşın avlulu, kişinin isteğine göre uyarlanabilir konutlar bulunacak.

Çalışma
Artan bir biçimde ticaret toptancılık yanında genişleyecek. Tüketici deneyimi alışveriş ve müşteri hizmeti üzerine odaklanınca gelecekteki ticari faaliyetler ilişkiler ve kamusal hizmetler alanında gelişecek.

Ev ile İş Arasındaki Dolaşım
Los Angeles Nehri boyunca su ve atık yönetimi merkezleri toplu taşıma istasyonları ile yan yana bulunacak. Bu, yağmur suyu sisteminin kentin bir parçası olmasını sağlayacak ve dinamik, su temelli peyzajların yaratılmasına olanak verecek. Kent sakinleri güneşlenme imkanı bulabilecek, bisiklete kullanabilecek. Bu da kentlilerin ev ve iş arasındaki yolculuğunda bocalamalarını sona erdirecek.

Rekreasyon
Güney Kaliforniya ülkenin en kuru iklimli bölgelerinden biri ve en hızlı büyüyen, su için çekişmeler yaşayan bir YER. 21. yüzyılın atIk su yönetimi altyapısını yenileyebilmek için Kaliforniya''nın en büyük gölü olan Salton Gölü''nü yeniden düşünmemiz gerek. Göl, insanların yüzebilmesi, kano yapabilmesi ve yelkenli ile açılabilmesi için kullanışlı hale getirilebilir.

GenslerGelecekte, yaşam, çalışma, iletişim ve rekreasyon bağımsız aktiviteler olmaktan çok bir yaşam tarzı olarak gelişecek. Dolaşımı artırmak ve artan küresel bağlantıya yaygın erişimin sağlanması Los Angeles''ın ılıman ikliminin kullanımını optimum seviyeye çıkaracak. Bu, içinde aynı anda birçok aktivitenin gerçekleştirği mekansal sınırları genişletecek. Bireylerin dolaşımı, iş ve mekan arasındaki geleneksel ilişkiden bağımsızlaşarak serbestleşecek.

Çalışma
Los Angeles''ın ılıman iklimi ve yaratıcı endüstrileri alternatif çalışma ortamları sunuyor. İşe odaklanmak özellikle her bireyin hayat tarzında önemli bir etki yaratacak. Ofis alanlarının dönüşümü aynı zamanda çalışanlar için bir sosyal alan oluşturacak şekilde gerçekleşecek.

Ev ile İş Arasındaki Dolaşım
Los Angeles, aktarma noktası kentlerin aksine sürekli değişen merkezlerin bir matrisi görevinde. Geleneksel toplu taşıma sistemi etkili, kullanışlı veya otomobilin yerine geçebilecek kadar çekici değil. Biz, GPS tarafından yetkili bir kamu ulaşım sistemi öneriyoruz. Kara ulaşımı sabit rotalardan ve planlardan serbestleşecek.

Rekreasyon
Los Angeles''ın eğlence kültürü mega merkezler doğrultusunda yaygınlaştırılacak. Geniş caddelerde ve alışveriş alanlarında binalar, öncelikle artan internet alışverişine karşılık perakende alışverişi öne çıkaracak. Sonuç olarak yaratılan mahalle merkezleri kent etrafındaki rekreasyonun sosyal bir biçimini ortaya koyuyor. Organik bahçeler, yemek salonları, avlular gibi sosyalleşmenin diğer biçimleri şeklinde toplum mekanları olarak yeniden gündeme geldi.

Michael Maltzan MimarlıkLos Angeles''ın daimi değişimin kenti olduğu inkar edilemez bir gerçek. Savaş sonrası kentsel yayılma ile tanımlanan kent, kimliğini yeniden değiştiriyor. Gelecek, sadece kentte yaşamın, çalışmanın ya da eğlencenin yeniden keşfedilmesi ile ilgili değil fakat şu soruya cevap vermesi gerek: "İyimserlik nerede bulunuyor?"

Konut
Los Angeles''ta kentsel yayılma dışa doğru genişleme kapasitesini doldurdu. Los Angeles artık boş bir bölge değil, şimdi inşaat alanlarına odaklanması gerek. Yaşam ve ticaret alanları yeni iş olanakları ve rekreasyon aanları sunacak şekilde yatayda değil düşeyde büyüyecek. Parklar apartmanların, ticaret alanlarının ve ofislerin arasında bulunacak.

Çalışma
Çalışma alanları, farklı gelişmeler veya ofis binalarının izole edilmesi ile birbirinden ayrıldı. Gelecekte, Los Angeles''ta yeni çalışma alanları bulunacak. Çalışma alanları artık disiplinli silolar haline gelecek ve sosyal köprüler yerine geçecek, mahalleleri birbirine bağlayacak.

Ev ile İş Arasındaki Dolaşım
Los Angeles''ın ulaşımında hem fiziksel hem de psikolojik olmak üzere otomobil kültürü hakim. Otoyollarımız sadece altyapı bağlantısı görevi görmüyor fakat 10 yıllık bir süre için kentin kimliğini tanımlıyor. Hızlı tren ve yenilenen Los Angeles Nehri gibi gelişmekte olan altyapı gelişmeyi destekleyecek ve ticaret için bir bağ yaratacak. Gelişen altyapı kent için insanları bir araya getiren ve Los Angeles''ı dönüştüren sosyal bir mercek görevi görüyor.

Rekreasyon
Gelecek metropollerinde rekreasyon giderek çalışma düzenine bağlı hale gelecek. Los Angeles, artık çalışma ve eğlence aktivitelerini soyutlayan bir kent. Gelecekte rekreasyon çalışmanın karşıtı olarak algılanmayacak, kentleşme için bir çözüm olacak. Çalışmayı ve eğlenceyi birlikte mümkün kılabilen karma aktiviteler, çalışma alanları ve dinlence alanları arasındaki sınırı ortadan kaldıracak.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.