Haberler

İstanbul ve Marsilya Endüstri Mirası İçin Bir Arada

Tarih: 24 Şubat 2011 Kaynak: ÇEKÜL


ÇEKÜL/Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, 20 yıllık birikim ve tecrübesiyle, "endüstri mirası"nın korunarak yaşatılması ve kent yaşamına katılması için bilinç ve duyarlılık yaratmak amacıyla "İstanbul-Marsilya: Endüstri mirasını görünür ve anlaşılır kılmak" başlıklı bir proje geliştirdi. Proje, çağdaş sanatı toplumun farklı kesimleriyle buluşturmak amacıyla 1994 yılında Marsilya''da kurulan Bureau des compétences et désirs (Yetenekler ve İstekler Ofisi) ile birlikte yürütülüyor. Proje, Sivil Toplum Diyaloğu-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında hazırlandı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul ve 2013 yılının Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenen Marsilya arasında, kültürel ve akademik işbirliklerinin kurulması da hedefleniyor.

ÇEKÜL Vakfı, "İstanbul-Marsilya: Endüstri mirasını görünür ve anlaşılır kılmak" projesiyle, iki kent arasında yüzyıllardır devam eden bağların güçlendirilmesinin yanı sıra, pek çok kentte gözden çıkarılan endüstri mirasının, kent kimliği için önemine de dikkat çekmiş olacak.

İki kentin endüstri mirası sergi ve kitaba konu oluyor
Marsilya ve İstanbul kentlerindeki endüstri mirasının görünür kılınması için proje kapsamında yapılacak önemli etkinlikler arasında bir sergi ve kitap da bulunuyor. Kendisi de bir endüstri mirası olan Şişhane''deki Hamursuz Fırını, sergiye ev sahipliği yapacak. 10 Mart''ta açılışı yapılacak olan sergi, sanatçı Serkan Taycan''ın İstanbul ve Marsilya''da gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarından oluşacak ve bu kentlerin endüstri mirası yapılarının izlerini sürecek. Serginin küratörlüğünü Ruşen Aktaş yürütüyor.

Sergide yer alan eserler ayrıca proje kitabına da dâhil edilecek. Kitap, Dr. Ahmet Sezgin ve Ruşen Aktaş tarafından yayıma hazırlanıyor.

153 yıllık Kâgir Değirmen Bostan binası ışıklandırılacak
Proje kapsamında, endüstri mirasını kent yaşamına dâhil etmek amacıyla Üsküdar''daki Kâgir Değirmen Bostan binasının cephesi ışıklandırılacak. Sembolik olarak yapının ışıklandırılmasıyla, endüstri mirasının kentte görünürlüğünün artması hedefleniyor. Kâgir Değirmen Bostan binasındaki ışık yerleştirmesi, enstalasyon sanatçısı Bertrand Ivanoff tarafından yapılacak. Işıklandırma, Mart ve Nisan ayları boyunca görülebilecek. Kentlilik ve koruma bilincinin oluşturulması için üniversite öğrencileri de projenin hedef kitlesi arasında. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle, Bertrand Ivanoff önderliğinde bir dizi atölye çalışması gerçekleştirilecek.

İlköğretim öğrencileriyle eğitim çalışması
Mart ve Nisan ayları boyunca kent ve endüstri mirası ilişkisini kurmak ve toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak için İstanbul''daki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim çalışması düzenlenecek. Eğitimde, özellikle endüstri mirasının güncel hayatla ve toplumsal alanla ilişkilendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, öğretmen eğitimleri için, İstanbul''un endüstri yapılarının detaylı olarak incelendiği eğitim kılavuzu hazırlandı. Belirlenecek ilköğretim okullarının 8. ve 9. sınıf öğrencileriyle, proje kapsamında hazırlanan "İstanbul Endüstri Mirası Haritası" eşliğinde alan gezileri yapılacak.

Neden İstanbul ve Marsilya?
İstanbul ve Marsilya Akdeniz havzasının iki önemli liman kenti... Yüzyıllar boyunca aralarında güçlü bir ticari ve kültürel ilişki süregelmiş.

İstanbul''un ilk modern limanı olan Galata limanı, Marsilya limanını inşa eden aynı şirket tarafından yapılmış. Marsilya''da üretilen kiremit ve tuğlalar 19. yüzyıl İstanbul''unun yeni ve modern mimarisinde ağırlıklı olarak kullanılmış.

19. yüzyılda her iki kent de yoğun bir sanayileşme sürecinden geçiyor. Yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla modern limanların çevresindeki alanlar da hızla gelişiyor. İki kente de sanayileşme çağından kalan sorunlar, yalnızca yoğun bir kentleşme ve hızlı nüfus artışı olmakla kalmıyor, kentsel dönüşüm sürecinde endüstri mirasının yeniden kullanılması için yeni fırsatların yaratılması da gerekiyor.

Neden Ex:Change?
Ex:change hem iki kent arasındaki ilişkiyi tanımlamak hem de her birinin kendi içinde geçirdiği dönüşümü anlatmak için bir anahtar kelime. Bu projenin temel amaçlarından biri endüstri mirasına ilişkin uygulamalarla ilgili fikir ve deneyim alış verişini gerçekleştirmek. "Miras" sözcüğü hâlâ geçmişten kalan bir şeyler olduğunu çağrıştırıyor... ‘Ex'' bir şeylerin artık eskisi gibi olmadığını ima ederken, ‘change'' yaşanan değişimi, farklılaşma ya da farklılaştırmayı anlatıyor...

Burada, kelimeler arasında değil ama gönderme yaptıkları endüstri mirası bağlamında bir tezat var. Sanayileşmeyi izleyen çağda, önceki döneme ait yapılı çevre bugün bir mirasa dönüşmüş durumda; bir başka deyişle yapılar sanayileşme öncesine ait. Zaman içinde özgün amaçlarını yitirmişler. Değişen koşullar birçok soruna neden olurken yeni fırsatları da beraberinde getirmiş. Buradaki çaba, mevcut fırsatların ne olduğunu keşfetmek ve bunları hayata geçirmenin yollarını bulmak.

‘Ex:change, İstanbul - Marsilya: Endüstri mirasını görünür ve anlaşılır kılmak'' projesinin amacı fikir ve deneyim alışverişi sürecinde tartışmayı teşvik etmektir. Her iki kentte geçmiş ve şimdiki zamanla ilgili kapsamlı bir araştırmanın yanı sıra, bir sanatçının endüstri mirası niteliği taşıyan simgesel bir yapıdaki ışık yerleştirmesi, bir çağdaş fotoğraf sergisi ve araştırma sonuçlarını ve sergi içeriğini anlatan bir katalogla fikir ve deneyim alışverişini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

İstanbul-Marsilya endüstri mirası araştırma kitabı ekibi
Dr. Ahmet Sezgin ve Ruşen Aktaş tarafından yayıma hazırlanan kitapta, Yrd. Doç. Gül Köksal Araştırma Görevlisi Aslı Odman, Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk, yayıncı Baptiste Lanaspeze ve Dr. Ahmet Sezgin''in araştırma makaleleri yayımlanacak.

ÇEKÜL/Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
ÇEKÜL Vakfı, Türkiye''nin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizin 50''li yıllardan bu yana karşı karşıya olduğu kültürel kimlik bunalımının yanı sıra çevre sorunları altında da ezilmeye başlaması karşısında, geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan değerlerimize sahip çıkmak ve çevre ve kültür öncelikli bir gündem oluşturmak amacını taşır. Dıoğal kaynakları, tarihsel kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, ülkedeki en küçük yerleşme biriminden en büyüğüne kadar, kent-havza-bölge-ülke ölçeğinde geliştirdiği projelerin, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla, bir başka deyişle kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği ile uygulanmasına öncülük etmektedir.

BUREAU DES COMPÉTENCES ET DÉSİRS (Yetenekler ve İstekler Ofisi)
Çağdaş sanatı toplumun farklı kesimleriyle buluşturmak amacıyla 1994 yılında kuruldu. Sanatçıların ve mimarların yaratım süreçlerini sergilemek, sanatsal üretimin her aşamasını belgeleyen görsel ve basılı yayınlarla kalıcı bir arşiv oluşturmak ve sanatsal yaratımın taraflarını bir araya getiren canlı bir diyalog ortamı yaratmak için çalışmaktadır. Bureau des compétences et désirs, Fondation de France''ın Nouveaux Commanditaires programı doğrultusunda, halkın sanata ve sanatçıya ulaşabilirliğini sağlamaya ve her kesimden alıcıyı sanatçı ile bir araya getirmeye aracılık etmektedir. Yerinde mesleki eğitim programlarıyla da yurttaş taleplerine dayalı sanatsal üretimlere aracılık edecek yeni kadrolar yetiştirmekte, toplumun her kesiminin içinde yer alabileceği yeni bir kültürel ilişki biçiminin sözcülüğünü yapmaktadır.

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.