Haberler

Kent güvenliği ve ekonominin verimi

Tarih: 1 Mayıs 2006 Kaynak: Dünya Yazan: Rüştü Bozkurt
İş çevresindeki değişmeleri anlatırken diyoruz ki, faktör koşulları, talep koşulları, karşılıklı-bağımlılık ilişkileri ve rekabet sistemi her geçen gün farklılaşıyor. İnsanın çıplak gücüyle yapamadığını, aklını kullanarak bulduğu yöntem ve araçlarla yapabilmesi olan ''teknolojilerin'' kullanımı, üretim ilişkilerini köklü biçimde değiştiriyor; bu bağlamda ''güvenlik'' kavramının içerik ve kapsamını da değişiyor.

Bir yerde yatırım yapılmasının temel girdilerinden biri güvendir. Güveni, fiziki yapılar, yasal düzenlemeler, finans sistemlerinin işleyişi, bilim ve teknoloji donanımları, çevrenin caydırıcı ve çekici olması gibi geniş kapsamıyla ele almamız gerektiği gibi, dar anlamda ''can ve mal güvenliği'' açısından da değerlendirebiliriz.

Geniş anlamda güvenlik ile yatırım yapma arasındaki ilişkiyi başka bir zaman ele alacağız. Bu yazıda, kent ekonomisinin verimini artırmada dar anlamda güvenlik önlemlerinin alınmasının önemi üzerinde durmak istiyoruz.

Uçuk fikirler
Kentiçi güvenlik sorunu, kolluk kuvvetlerinin sayısal yeterliliği, güvenlik algılaması ve eğitimi bağlamında ele alınabilir. Bir kentin güvenliği, daha başında kent arazilerinin planlaması, kente yeni alanların eklenmesi ya da eski kent alanlarının dönüştürülmesi tasarlanırken ele alınması gereken bir sorundur. Çok net anlatmak gerekirse, bir kentin imar planları hazırlanırken, kentin güvenlik sorunu kolluk kuvvetleri ile birlikte değerlendirilmiyorsa, bu öngörme ve önlem alma disiplinindeki eksiklik, sonradan çok yüksek bedeller ödetir. Örneğin, konutlarda, iş merkezlerinde ve sanayi bölgelerinde kullanılacak yeni tekniklerin yaratacağı değişik suçlar konusunda bir öngörü yapılmalıdır ki, sorun ortaya çıkmadan önlenebilsin. Gelişmelerin yönü ve hızı hakkında bir kestirme yapılmalıdır ki, alternatif çözüm senaryoları hazırlanabilsin, insan ve sermaye kaynağı daha etkin kullanılabilsin.

Yukarıda özetle değinilen hususları, bazıları ''çok uçuk'' fikirler olarak değerlendirilebilir. Bugün bileşim sisteminde bilgi kapasitesinin, depolama olanaklarının, girdi-çıktı kapasitesinin gelişmesi, elektronik ticarette hızlı yayılmanın yarattığı ''yeni suç çeşitleri'' üzerinde düşünmeden, bir kentin güvenlik sistemini etkin yürütmek mümkün mü? Bu gibi soruları sormadan ekonominin ''cazibe merkezi'' olacak bir kent yaratılabilir mi?

"Yaratılamaz!" diyorsak, o zaman merkezi hükümet birimlerine bağlı olan kolluk kuvvetleri ile yerel yönetimler arasındaki ''etkin koordinasyonu'' sağlamanın ''güvenli kent'' yaratılmasındaki önemi üzerinde yeniden, yeniden düşünmek, gerekli politikaları üretmek, önlemler almak gerekir.

Kent güvenliği, girişimcinin günlük işlerine odaklanmasını sağlar. Güvenlik sorunu olmayan girişimci, emek ve zamanını işini geliştirmeye odaklar. Tersi durumda, güvenlik önlemleri almak için gereksiz sermaye bağladığı gibi, iç huzuru olmadığı zaman işi üzerinde odaklanarak farklılık yaratmaya dayalı gelişmeler için gerekli zamanı bulmak da güçleşir.

Kent güvenliği ve işletme verimi
Nereden bakarsak bakalım dar anlamdaki ''kent güvenliği'' konusu da, kentin potansiyellerini saptama ve gelişimini planlama çalışmalarının kopmaz parçasıdır. Bu işi etkin yürütmek için kolluk kuvvetlerinin kent yönetimlerine bağlı olmasından tutunuz da, mevcut yapıda yerel yönetim birimleri ile kolluk kuvvetleri yetkililerinin etkin bir koordinasyonla çalışması, hem mevcut kaynakları daha verimli kullanma, hem de yeni kaynak yaratma bakımından ciddi biçimde tartışılması gereken konular arasında yerlerini alır.

Eğer uluslararası piyasalarda rekabet eden bir ekonomi yaratmak istiyorsak, girişimcileri, kendi güvenliklerini sağlamak için ''özel güvenlik görevlisi çalıştırma'' gibi, ek kaynak bağlama zorunda kaldıkları alanlardan uzak tutmaya çalışmalıyız. Sorunun diğer bağlamlarını ihmal etsek bile, kolektif çözümler yerine özel çözümlerin kaynak verimliliğini düşürdüğünün altını çizmeliyiz.

Şeytan ayrıntıda saklıdır
Kentiçi güvenlik ile işyerlerinin verimi arasındaki ilişkiler bağlamında tartışmamız gereken üç alan var. Birincisi, kolluk kuvvetlerinin sayısal yeterliliği ve örgüt yapısının günün koşullarına uygun olup olmadığı. İkincisi, kolluk kuvvetlerinin kentiçi güvenlikle ekonominin verimi arasındaki ilişkiyi nasıl algıladığı, önlemlerini hangi algılamalar bağlamında aldığı. Üçüncüsü de, bilimsel ve teknik gelişmelerin yaşamımızın bir parçası haline getirdiği karşılıklı-bağımlılık ilişkilerinin ihtiyacına göre eğitimler için gerekli kaynakların ayrılıp ayrılmadığı. Bu üç alanla ilgili uygulamalar bundan böyle bizim ilgi menzilimizin içinde yer alacak.

Bu yazılarda kent ekonomisindeki verimi artırmayı etkileyen konuları çok genel çerçeveleri ile ele alıyoruz. Bu konuların her birinin çok ince ayrıntısı olduğunu biliyoruz; o ayrıntılara yeterince hakim olmadan yapılan değerlendirmelerin de aşırıya kaçabileceği gibi, noksan olabileceğini de tartışmak istiyoruz. Amacımız, gelecekteki refahımızı artırmada çok etkin olan bu hususları tartışmaktır. Çoklu-aklın erdemine inandığımız için bu konuların tartışılması bundan sonra yazılarımızın ağırlık konularını oluşturacak. "Şeytan ayrıntıda saklıdır", ayrıntılar üzerinde sürekli çalışmak da, nesnel çözümler üretilmesine katkı yapmanın ilk adımını oluşturur.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.