Haberler

“Kinder Cube” Workshop

Tarih: 21 Kasım 2007 Yazan: Havva Alkan Bala, Zeynep Onur


Alışık da olunsa stüdyoda yeni bir tasarım sürecine başlamak her zaman sancılıdır. Hangi veriler var? Nereden başlamalı, tasarım konusunu neresinden yakalamalı? Bunlar hep sorudur başlangıçta. Sürece girince, tasarımın doğasına ilişkin sorular peşpeşe sıralanmaya başlayınca, çözümler de gelmeye başlar.

Bu sancı, süreçleri göğüslemeyi kabullenmekten ve yaratıcı bir eyleme soyunmanın cesaretinden gelir. Yaratmanın sancısını çekenler, doğumun hazzını ve ödülünü de alırlar.

Deneyimli mimarlık öğrencileri projeye başlama stresini, yaratıcı bir şeyler ortaya koymanın insanın ruhunda ve bedeninde yaptığı baskıyı, projede çözülemeyen bir detayın gündelik işleri yaparken bile beyni meşgul edişini, bazen proje yetiştirmek için günler süren uykusuz kalışları, jüri hazırlıklarının yoğunluğunu bilerek yeni bir döneme başlarlar. Ama gene de zordur başlamak.

Mimarlık bölümüne yeni adım atan öğrenciler için ise yeniliğin heyecanı ve korkusu, bir de üniversite ortamı o güne kadar yaşadığı ortamdan ayıran bir sürecin de başlangıcı ise (mesela Kıbrıs’ta bir üniversitede başlamak gibi), ev ortamından ayrılmanın zorlukları da söz konusudur.

Kısaca günümüz mimarlık eğitiminde en ağırlıklı ders olan mimari proje derslerine başlamak pek çok faktörle hem öğrenciler, hem de stüdyo yürütücüleri için zorlukları bünyesinde taşır. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Bölümü’nde Stüdyo derslerine standart ve alışageldik proje başlangıçları yerine takım çalışmasını, “eğlenerek öğrenme”, “öğrenerek eğlenme” felsefesini benimseyen ve farklı yarıyıllarda öğrenim gören mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerini bir araya getiren alternatif bir başlangıç yapıldı.

2006 - 2007 Güz yarıyılının başlangıcında GAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinin tüm yarıyıllardaki Stüdyo dersini alan öğrencilerinin ve ders sorumlusu olan öğretim elemanlarının katılımı ve Dr. Devrim Besim’in koordinatörlüğünde Karmi Kampüsü''nün ortak kullanımlı avlusunda bir workshop çalışması gerçekleştirildi.

GAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu Kış 2007: “Kinder Cube” WorkshopWorkshop Koordinatörü: Dr. Devrim Besim

Stüdyo Yürütücüleri: Dr. Devrim Besim, Dr. Muhsin Hıdırov, Dr. Havva Alkan Bala, Dr. Polat Hançer, Dr. Balkız Özdemir, Y. Mimar Kim Bennett, Mimar, İşletme Yük. Lis., Yapı Yönetimi Yük. Lis., Gözde Başak Öztürk Barlak, Y. Mimar Asu Tozan, Y. Mimar Hasan Altan, Y. Mimar M. Selen Abbasoğlu.

Konu: 2 - 4 yaş grupları arasındaki çocuklar için bir eğlence mekanı yaratma temasından yola çıkan workshop “Kinder Cube” olarak adlandırıldı.

Kinder Cube çocukların içine girebileceği, tırmanabileceği, döndürebileceği bir başka ifade ile mekanı oyun alanı veya oyuncak olarak yorumlayabileceği, kendi bedenini de mekanı algılama deneyiminin bir parçası haline getirebileceği bir tasarım alanı olarak öğrencilere tanımlandı. Bu mekan 180 x 180 x 180 cm  boyutlarındaydı. Öğrencilerin bu sınırlar içerisinde istedikleri form ve şekilde üretimlerini yapmalarına izin verildi ancak 6 m3’lük hacmi kullanmakla sorumlu tutuldular. Öğrenciler mukavva, ambalaj kutuları, karton, ip, çıta başta olmak üzere kolay bulunur, ekonomik veya atık malzeme kullanmaları yönünde teşvik edildi. Tüm bu birbirleriyle ilişkisiz malzemenin çocukların dikkatini çekecek ve beğenisini kazanacak şekilde ses, renk ve doku eşliğinde sunumları önemsendi ancak hazır ve piyasada bulunduğu şekilde malzeme alınmasına ve düzenek kurulmasına izin verilmedi.

Workshop tasarım ve uygulama olmak üzere iki süreçte tamamlandı.

Tasarım haftası: Bu çalışmada hedeflenenler arasında öğrencilerin bir takımın üyesi olması, birlikte çalışma, beyin jimnastiği ile tasarımı geliştirme becerisini kazandırmak yer alıyordu. Bu sebeple öğrencilerden beş kişilik gruplar halinde çalışmaları istendi. Öğrencilerin süreçte takım çalışması yapmanın avantajlarını ve güçlüklerini tespit ettikleri ve stüdyo yürütücüleri ile paylaştıkları dolayısıyla bu anlamda Kinder Cube Workshop çalışmasının amacına ulaştığını söylemek mümkün. İlk hafta öğrenciler GAÜ Kolej anasınıfını ziyaret ettiler, 2 - 4 yaş grubundaki çocukların vücut ölçülerini, kullandıkları ekipmanların boyutlarını ve oyun oynayan çocukların hareketlerini izlediler. Gözlemlerini eskizlerle çizime aktardılar. Daha sonraki süreçte, stüdyoda eskizlerle, 1/10 ölçekli modellerle stüdyo yürütücülerinden aldıkları öneriler doğrultusunda projelerini geliştirdiler.

Uygulama haftası: Öğrenciler tasarımları doğrultusunda projelerinin inşasını ya avluda gerçekleştirdiler ya da modüllerini stüdyoda ürettiler ve montajını jüriden önce avluda yaptılar. Çocukların ilgisini çekebilen projeyi tespit edebilmek amacıyla jüri değerlendirmesine GAÜ Kolej Anasınıfı öğrencileri de davet edildi. Anasınıfı öğrencileri öğretmenleri gözetmenliğinde tasarlanan ve uygulanan tüm mekanları denediler ve değerlendirdiler. GAÜ Koleji’nin Anasınıfı öğrencilerinin dikkatini çekebilecek kıyafetler, müzikler ve şovlar eşliğinde projelerini çocuklara ve stüdyo yürütücülerine sundular.

Anasınıfı öğrencilerinin üretilen mekanları denemesi sonucunda, beğenilerini belirtikleri projeler tespit edildi. Stüdyo yürütücülerinin oluşturduğu jürinin değerlendirmeleri sonucunda 31 öneri içinden 3 ödül ve 2 mansiyon seçilerek ödüllendirildi.

Tasarımın başarı ölçütleri;
- Yaratılan mekanı kullanan çocukların güvenliğini sağlaması,
- Güvenliği sağlayacak doğru malzemenin kullanılması,
- Strüktür problemlerinin çözülmesi,
- Yeterince iyi tasarlanmış mimari detayların uygulanması,
- Ses, renk ve doku etkisi ile çocukların ilgisini çekebilmesi olarak belirlendi.

Workshop Çalışmasından Elde Edilen Kazanımlar
Mimarlık ve mühendislik konusunda klasik çağdan zamanımıza gelebilen ve mimarlık alanının ana kaynaklarından biri olma özelliği taşıyan Vitruvius (1990)’un De Architectura’sında, bilim olmadan el becerisi kazanmayı amaçlayan veya yalnızca kuram ve bilime güvenen mimarların emeklerinin karşılığını alamayacaklarından ve başarılı işler ortaya koyamayacaklarından söz ediliyor. MÖ 25’li yıllarda ortaya konulan bu tespitin hala geçerliliğini koruduğunu söylemek mümkün. Mimarlık alanında hayal edilenin çizgiye, geometriye, alana ve hacme dönüşmesi kısaca tasarım aşaması eğitim sürecinin en önemli parçası iken projenin uygulamaya konulması ile ilgili teorik anlatımlar dışında kalıcı bir deneyim ortamı mimar adaylarına sunulamıyor. Formel eğitimin bir parçası olarak yaz stajları, mimarlık öğrencisinin teori ile pratik arasındaki köprüyü kurmasını sağlamaya çalışsa da nitelik ve nicelik olarak arzu edilen seviyeye çoğu zaman gelinemiyor.

Bu çalışma ile:
- Kağıt üzerinde tasarlananın uygulamaya konulması, doğru malzemenin seçilmesi, seçilen malzemenin doğru detaylandırılması ve mevcut kaynakların alışagelmişin dışında yaratıcı kullanımlarının potansiyellerinin araştırılması sağlandı.
- Tasarımcılar tasarladığını uygularken, malzeme, boyut, ölçü, renk, doku, biçim gibi bileşenleri birebir yaşadı, yarattıkları mekanı algıladı, malzemeyi tanıyarak keşfetti, malzemenin farklı yorumlarla kullanılabilirliğini irdeledi.
- Öğrencilerin grup çalışması yaparak yan yanalıkla oluşan düşünsel alışveriş atmosferini oluşturması sağlandı.
- Rekabet içinde takım çalışması denendi.
- Öğrencinin kendisiyle, tasarımın yaratıcılık süreciyle ve duyuları ile yeniden tanıştığı bir deneyim yaşandı.
- Öğrenci - öğrenci, öğrenci - öğretim elamanı ve öğretim elemanı - öğretim elemanı ilişkilerinde ve bilgi alışverişinde klasik eğitim müfredatının dışında yepyeni kodlarla da tanışılıldı.
- Mimarlık pratiğinin bünyesinde daima varlığını koruyan zamana karşı yarışmanın önemi vurgulandı.
- Fikirlerin özgürce ifade edilmesiyle özgüvenin kazanılması gibi yararlar sağlayarak formel eğitimdeki eksikliklerin tamamlanması yönünde katkı sağlandı.
- Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin ürettikleri tasarımın kullanıcıları olarak çocuklarla karşılaşmaları, çocukların beğeni ve isteklerini doğrudan öğrenmeleri tasarımcı - kullanıcı ilişkileri açısından değerlendirildiğinde bir art değer üretti.
- Anasınıfı öğrencilerinin “mimarlık” mesleği ile tanışmaları ve onlara oyun alanı üreten bir grup olarak pozitif bakış açısı kazanmış olmaları da bu çalışmanın bir başka artı değeriydi.- Workshop çalışmasının kampus avlusunda gerçekleştirilmiş olması grafik tasarımı, inşaat mühendisliği gibi farklı disiplinlerde çalışmakta olan öğretim elemanı ve öğrencilere de farklı bakış açıları ile malzeme ve tartışma ortamı sundu. Proje sunumlarının müzik ve show eşliğinde yapılması mimarlık eğitim sürecini haber niteliğine taşıdı ve Radyo - Televizyon birimindeki gruplar içinde dikkat çekici hale geldi.
- Şölen havasında gerçekleşen jüri, projelerini üreten ve onu kitleler karşısında sunan mimarlık ve iç mimarlık öğrencileri için bir stresli bir başlangıç yerine kendileri ile gurur duydukları, takım içerisinde bireysel kararlarını geliştirme becerisini kazandıkları ve ödüllendikleri bir tasarım eğitim ortamına dönüştü.

Girne’nin dış mekanda çalışmaya uygun güneşli, temiz havası ve kampüsün yeşil dokusu, Beş Parmak Dağları’nın tasarımcılara ilham verici silüeti mimarlık gibi öğrenmesi ve öğretmesi oldukça sancılı bir bölüm için eğlenerek öğrenme, öğrenerek eğlenme takım çalışmasını deneyimleme şansı verdi.

Katılan Öğrenciler:
Rua Alzadjali, Viktoriya Zamchevka, Abdullahi Umar, Burak Zorlu, Medhi Ai. Talaci, Aysın Ülkeroğlu, Hasan Ataçlı, Nadire Ergin, İbrahim Şen, Deniz Altıntaş, Yunus Dursun, Sedat Taş, Gizem Cürün, Abdullah Yılmaz, Yılmaz Şekerci, Ozan Gündüz, Nilsu Cengizler, Kumsal Aydoğan, Canan Bayar, Ece Çağal, Seçil Uyaroğlu, Ayşe Turan, Murat Demirbaş, Burak Avuk, Gürkan İzgi, Seda Çakır, Gizem Ergün, Hilmi T. Bektaş, Hilmi A. Garipoğlu, Ömer F. Vural, Hasan Çepni, Turgay Gümüşay, Taylan Tümer, Turgay Gücün, Deniz Köseoğlu, Hikmet Uz, Cemile Kocatürk, Adonis Obale, Esraa Bahman, Orhun Sayarel, Hammed Abayoni, Isah Yebo Yusuf, Pelin Özpelen, Ayşe Turan, Seçil Uyaroğlu, Canan Bayar, Müzeyyen Esen, Murat Demirbaş, Burak Avuk, Gürkan İzgi, Seda Çakır, Gizem Ergün,Nermin Çeliker, Öznem Özufuklar, Cemali Gökbörü, Ayşe Emin, Didem Karayusufoğlu, Fatma İleli, Nevzat Cenapoğlu, Burcu Aydoğdu, Ertun Altay, Vural Öcal, Didem Büyükata, Nilüfer Demir, İzzet Çekiç, Sezer Yalçınkaya, Yunus Emre Demir, Oğuz Gündüz, Dilem Bayraktar, Osman Canlı, Yunus Taş, Emine Bodür, Livanur Erbil, Çağlayan Çetintaş, Yusuf C. Aydın, Hamza Arif, Aknazar Tumanbaev, Bahtiyar A. Tekşan, Yusuf Ölçer, Evren Hacıalibeyoğlu, Eda Yıldırım, Gülin Koç, Pınar Artaç, Asu Savaşçı, Selin Derinok , Feriha Soysal , Sezen Özat ,Meltem Akbaş, Seda Guda, Yudum Karal, Ümit Menteş, Gökhan Toygar, Özgül Özgü, Gülser Yücebulut, Mehmet Arap, Okan Güvener, Şahin Ballı, Müslüm Göktaş, M. Yiğit Türk, Alper Öztük, Songül Öztürk, İsa Metan, Melis Muştu, Melisa Çiçek, Eda S. Uğurlu, S. Can Özturan, Okan Eren, Mehmet A. Akşal, Mehmet Türkoğlu, Ela Ekim, Hüseyin Zoroğlu, Gökhan Peker, Hasan Özyiğin, Buğra Demirkaya, Onur Soytürk, Özerk Akkeleş, Selden Dalgıçoğlu, Galip Kaya, Zeynep Sümbül, Ahmet Zorlu, Ercan Tepe, Gülderen Atsan, Yıldız Özkan, Hüseyin İ. Temiz, Fatih Tan, Çise Mısırlısoy, Mine Evkuran, Ayşegül Bozkurt, Gökçe G. Yıldız, Haill İ. Serim, Zuhal Bilge, Cansu Sönmezay, Özlem Ufuklar, Mücessem Öder, Tolga Boğaç, Musa Yücelik, Emre Dursun, Sait C. Bilen, Ozan Özen, Damla Kösere, Ayça Sarı, Hasan Uğurlu, Volkan Garakçı, İrfan Gül, Alif Burcu, Ali Osman Kılıcı, Seda Okulu, Begüm Altın, Meltap Peker, Serhan Çamaş, Diğdem Fidan, Gencay Kudu, Pınar Mert, Hazar Geyimcioğlu, Esra Torun, Melisa Savd, Çağla Kamitoğlu, Selda Ölgen, Murat Efil, Yelin Ulutaş, Açelya M. Eşkin, Günşen Günay, Ercan Çebi, Bekir S. Ergin, Mazhar Özsoy, Talip Kasımoğlu, Ayşegül Taner, Özlem Karlankuş, Sami Önem, Serdar Postaağası, Filiz Kasım, Özgenur Çakıcı, Oben Benmutlu, K. Gizem Türkmen, Rami Amine, Kadir Sefil, Alibora Aynagöz, Merve Anlaş, Berat Adalı, Esra Güneş, Ümit Ezer, M. İlkan Ulusal.

İmaj Galerisi
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.